فیلترها

شبکه افق - 18 فروردین 1402

پرسش و پاسخ (15)

قسمت اول: ۱. چرا آموزش اخلاق پزشکی در دانشکده‌های پزشکی ما به‌شدت ضعیف است؟ ۲. مرز میان تضمین...

شبکه افق - 27 اسفند 1395

2030 ،سند توسعه یا سند بردگی؟

دانشگاه تهران

شبکه یک - 7 خرداد 1400

مسئولیت "انتخاب" و پاسخگویی به خویش( از ترازوهای خراب تا سند ۲۰۳۰ )

درآستانه انتخابات _ در جمع نیروی انتظامی_ ۱۳۹۶

پرسش و پاسخ هایی در باب سند 2030

سند 2030 - قسمت ششم - پایانی

بررسی سند 2030

سند 2030، سندی الزام آور؛ (بازخوانی نمونه هایی از اخطارهای یونسکو به کشورها)

سند 2030 - قسمت پنجم

بررسی سند 2030

نقد جامع سند آموزشی 2030

سند 2030 - قسمت چهارم

بررسی سند 2030

پرسش های اساسی درباره اسناد بین المللی

سند 2030 - قسمت سوم

بررسی سند 2030

لایه های پنهان سند توسعه پایدار

سند 2030 - قسمت دوم

بررسی سند 2030

کاپیتولاسیون بین المللی

سند 2030 - قسمت اول

بررسی سند 2030

شبکه یک - 16 تیر 1396

گزارشی از 2030 به حوزه و دانشگاه (7)

در جمع اعضای هیات علمی دانشگاهها – خرداد 96

شبکه یک - 13 تیر 1396

گزارشی از 2030 به حوزه و دانشگاه (6)

در جمع اعضای هیات علمی دانشگاهها – خرداد 96

شبکه یک - 12 تیر 1396

گزارشی از 2030 به حوزه و دانشگاه (5)

در جمع اعضای هیات علمی دانشگاهها – خرداد 96

شبکه یک - 9 تیر 1396

گزارشی از 2030 به حوزه و دانشگاه (4)

در جمع اعضای هیات علمی دانشگاهها – خرداد 96

1 2