فیلترها

گفتار

شبکه افق - 9 آبان 1398

"آمریکا ناشناسی" و امیدهای کاذب

سالگشت فتح لانه جاسوسی آمریکا _دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران _ ۱۳ آبان ۱۳۹۴

سخنرانی آمریکای لاتین - قسمت پایانی

کاپیتالیسم سرمایه داری و سوسیالیسم و اسلام

شبکه یک - 30 اردیبهشت 1401

زندگی بدون "سبک" ؟!

نشست انتقادی ( سبک زندگی سرگردان ما ) _ دانشگاه فردوسی مشهد_ ۱۳۹۱

شبکه چهار - 30 اردیبهشت 1401

"مذهبی لامذهب"، سکولاریزم عملی (آزمون "مقاومت" و "ضد مقاومت")

"طرح ولایت"_بمناسبت سوم خرداد، فتح خرمشهر و روز مقاومت _ حرم مطهر حضرت رضا ع _ ۱۳۹۸

شبکه افق - 29 اردیبهشت 1401

"جهاد"، دفاع از "انسان" (مجاهدین، قاعدین و آنگاه خائنین)

بزرگداشت سوم خرداد ، آزادی خرمشهر _ "روز مقاومت"_ ۱۳۹۸

شبکه یک - 23 اردیبهشت 1401

زبان فارسی، زبان جهانی (رسانه؛ بینهایت مثبت، بینهایت منفی)

بمناسبت روز ( پاسداشت زبان فارسی ، روز فردوسی ) _ میهمانانی از رسانه های هند _ ۱۳۹۸

شبکه چهار - 23 اردیبهشت 1401

"روانشناسی" ، گزاره های نرم" و پیشفرضهای "اثبات نشده"

نشست ( "مکتب سازی" در روانشناسی و تعلیم و تربیت ) _ دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران _ ۱۳۹۰

شبکه افق - 22 اردیبهشت 1401

"عقل تجربی" در "تمدن سازی دینی"

نشست (کنکاش در فرمول "نظام سازی")

شبکه یک - 16 اردیبهشت 1401

"کار"، عبادت اقتصادی (ضرورت "کاردرمانی" برای اشراف بیکار)

نشست نهضت "تولید و اشتغال" ، جهاد علیه "فقر و فساد" ) _ روز کارگر _ اردیبهشت...

شبکه چهار - 16 اردیبهشت 1401

الهیات "علم"

سالگشت شهادت استاد مطهری _ روز معلم _ ۱۳۹۰

شبکه افق - 15 اردیبهشت 1401

"علم" و تله ی تعریف های "ضد تعریف"

روز معلم - سلسله مباحث نگاه الهی و الحادی به "علم" - 1390

شبکه افق - 11 اردیبهشت 1401

تعلیم و تربیت اسلامی؛ مرز میان غیب و خرافه

سالگرد شهید مطهری - روز معلم

1 2 3 4... 73