دیگر رسانه ها

شورای عالی انقلاب فرهنگی ( بخش چهارم و آخر )

رحیم پور درآخرین بخش از پاسخ به پرسشهای ناظر به شورای عالی انقلاب فرهنگی ، به موانع دیگر شورا و نیز پاسخ پرسشی از میزان حقوق ودریافتی اعضا اشاره...

چهلمین سالگرد شورای عالی انقلاب فرهنگی(۳)

رحیم‌پور در سومین بخش از یادکرد چهلمین سالگرد شورای انقلاب فرهنگی به خطوط کج و به بحران‌سازان درون و بیرون حاکمیت پرداخته و چند نمونه مشخص از...

چهلمین سالگشت تاسیس شورای عالی ‌انقلاب ‌فرهنگی(۲)

در چهلمین سالگشت تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان امام خمینی، حسن رحیم پور در دومین یادداشت به این مناسبت به برخی پرسش‌ها پاسخ گفته و برخی...

چهارپاره ( شورای/ عالی/ انقلاب/ فرهنگی) و چهارگروه "ضدشورا"

(بمناسبت ۱۹.۹.۹۹ چهلمین سالگشت تاسیس شورا)

"۱۶ آذر" و پاسخ به پرسشهایی در مفهوم شناسی "جنبش دانشجویی"(۱)

شانزده آذر هم رسید و در ایام کرونایی در حاشیه ماند. رحیم پور بمناسبت آذر ماه که از جهاتی، یک ماه دانشجویی و یادآور سالگردهایی چون "بسیج...

"خون نامه" شهید پیشرفت وتمدن سازی برای "ایران قوی"، پاسدار متفکر، محسن فخری زاده ( بخش آخر)

رحیم پور در آخرین بخش از سلسله یادداشتهای ترورشهدای هسته ای ، به یک جمعبندی معنادار و نتیجه ای الهام آفرین اشاره کرده و کلماتی باشکوه وحیاتبخش از...

مجاهد شهید، برادرحاج محسن فخری زاده(۵) (ازفیزیک تا خدا)

حسن رحیم پور در پنجمین بخش از یادداشتهای شهدای ترورهای هسته‌ای، به نمونه‌ی جدیدتری از توجهات متفکرانه و پرسشگرانه شهید فخری زاده در فلسفه فیزیک...

(فیزیک، فلسفه، عرفان و آنگاه خون)

برادر محسن فخری‌زاده(۴)

چهارمین یادداشت حسن رحیم پور (ازغدی) بپاس خون پنجمین شهید ترور هسته ای سردار فخری زاده به طرح برخی اندیشه های شهید در فیزیک کوانتوم ، مقایسه نظریه...

چالشی در "فلسفه علم" از منظر پاسدارشهید محسن فخری‌زاده(۳)

رحیم پور در سومین یادداشت به دونمونه از پرسشهای نظریه پردازانه پاسدار مجاهد،سردار محسن فخری زاده، شهید راه تمدن سازی ایرانی ،اسلامی پرداخته و به...

"فلسفه فیزیک" از منظر "شهید رابع هسته ای"، دکتر محسن فخری زاده(۲)

حسن رحیم پور ( ازغدی ) در دومین یادداشت پس از ترور شهید دکترمحسن فخری زاده به مظلومیت شهدای هسته‌ای در داخل و خارج کشور و به دیدگاه شهید محسن در...

فلسفه فیزیک از منظر شهید محسن فخری‌زاده (۱)

یادداشت جدید حسن رحیم پور(ازغدی) نخستین بخش از چند یادداشت است که در روزهای آینده منتشر و به نظریات مجاهد شهید محسن فخری زاده از پدران تکنولوژی...

کارنامه کرونا (۵)

همه در اضطرار و رنج، تا اطلاع ثانوی، مذهبی یا دستکم معنوی می‌شوند اما اغلب آیین‌ها نمی‌توانند "بهداشت و پیشگیری و معالجه" را در کنار...

کارنامه کرونا (۴)

آیا کرونا به یاری خدا ما را شکست خواهد داد؟

1 2