دیگر رسانه ها

چگونه رجاله، شاه شد؟ - قسمت ۴ - (آیا رضاخان، ایرانی الاصل بود؟)

سوال) بالاخره لندن در جهت ایدئولوژی‌سازی ایران باستانی، آیا توانست اصل و نسب اصیل آریایی برای رضاخان دست و پا کند؟

چگونه رجاله، شاه شد؟ - قسمت ۳ - (از"پالانی" تا "پهلوی")

عنوان "پهلوی" و رضاشاه کبیر از کجا آمد؟

چگونه رجاله، شاه شد؟ - قسمت ۲

بمناسبت سوم اسفند، سالگرد کودتای انگلیسی ۱۲۹۹ و گماشتن دیکتاتور رضا پهلوی بر ایران، سلسله پرسش وپاسخهایی در این باب از امروز در سایت(rahimpour.ir)...

چگونه رجّاله، شاه شد؟ - قسمت ۱

به مناسبت سوم اسفند، سالگرد کودتای انگلیسی ۱۲۹۹ و گماشتن دیکتاتور رضا پهلوی بر ایران، سلسله پرسش و پاسخهایی در این باب از امروز در سایت...

مکتبی که سلیمانی را ساخت

تحلیل استاد رحیم‌پور ازغدی از شهادت سردار سلیمانی و رویدادهای پس از آن

شورای عالی انقلاب فرهنگی ( بخش چهارم و آخر )

رحیم پور درآخرین بخش از پاسخ به پرسشهای ناظر به شورای عالی انقلاب فرهنگی ، به موانع دیگر شورا و نیز پاسخ پرسشی از میزان حقوق ودریافتی اعضا اشاره...

چهلمین سالگرد شورای عالی انقلاب فرهنگی(۳)

رحیم‌پور در سومین بخش از یادکرد چهلمین سالگرد شورای انقلاب فرهنگی به خطوط کج و به بحران‌سازان درون و بیرون حاکمیت پرداخته و چند نمونه مشخص از...

چهلمین سالگشت تاسیس شورای عالی ‌انقلاب ‌فرهنگی(۲)

در چهلمین سالگشت تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان امام خمینی، حسن رحیم پور در دومین یادداشت به این مناسبت به برخی پرسش‌ها پاسخ گفته و برخی...

چهارپاره ( شورای/ عالی/ انقلاب/ فرهنگی) و چهارگروه "ضدشورا"

(بمناسبت ۱۹.۹.۹۹ چهلمین سالگشت تاسیس شورا)

"۱۶ آذر" و پاسخ به پرسشهایی در مفهوم شناسی "جنبش دانشجویی"(۱)

شانزده آذر هم رسید و در ایام کرونایی در حاشیه ماند. رحیم پور بمناسبت آذر ماه که از جهاتی، یک ماه دانشجویی و یادآور سالگردهایی چون "بسیج...

"خون نامه" شهید پیشرفت وتمدن سازی برای "ایران قوی"، پاسدار متفکر، محسن فخری زاده ( بخش آخر)

رحیم پور در آخرین بخش از سلسله یادداشتهای ترورشهدای هسته ای ، به یک جمعبندی معنادار و نتیجه ای الهام آفرین اشاره کرده و کلماتی باشکوه وحیاتبخش از...

مجاهد شهید، برادرحاج محسن فخری زاده(۵) (ازفیزیک تا خدا)

حسن رحیم پور در پنجمین بخش از یادداشتهای شهدای ترورهای هسته‌ای، به نمونه‌ی جدیدتری از توجهات متفکرانه و پرسشگرانه شهید فخری زاده در فلسفه فیزیک...

(فیزیک، فلسفه، عرفان و آنگاه خون)

برادر محسن فخری‌زاده(۴)

چهارمین یادداشت حسن رحیم پور (ازغدی) بپاس خون پنجمین شهید ترور هسته ای سردار فخری زاده به طرح برخی اندیشه های شهید در فیزیک کوانتوم ، مقایسه نظریه...

1 2