دیگر رسانه ها

پاسخ به ۲ پرسش در ساحت پیامبر و وحدت مذاهب اسلامی

۱. آخرین پیامبر خدا بودن دقیقا به چه معناست؟ ۲ . استدلال شیعی برای وحدت مذاهب اسلامی بر چه پایه است ؟

حاکمیت صهیونیزم براروپا و غربگرایی دردولت ایران

دیدگاه اساتیددانشگاه سوربن فرانسه در خصوص توهین به پیامبر اکرم ص ، انحراف انقلاب فرانسه، حاکمیت صهیونیزم براروپا و غربگرایی دردولت ایران ،...

آغازبه کارتنهاصفحه رسمی آقای رحیم پور(ازغدی)در توییتر

تنها صفحه رسمی آقای حسن رحیم‌پور ( ازغدی ) در توییتر که با نظارت ایشان به روز می شود، با طرح دو پرسش جالب، آغاز به کار کرد.

در مذمت هجمه به شخصیت علمی رحیم‌پور

محقق دلسوز و ارجمندی چون آقای حسن رحیم‌‏پور به عنوان دانش آموخته برجسته حوزه –که البته وی را باید از همان موارد نادر با انگیزه شخصیتی در تتبع در...