پرسش و پاسخ

شبکه سه - 24 و 25 تیر 1399

"حجاب" ، دفاع از "عشق" ("جنسیت"، نه سرکوبی ، نه هرج و مرج) - قسمت چهارم و پنجم

بمناسبت "روز حجاب وعفاف" _ سالگرد قتل عام مسجدگوهرشاد مشهد و جنبش علیه کشف حجاب _ 1397

شبکه سه - 23 تیر 1399

"حجاب" ، دفاع از "عشق" ("جنسیت"، نه سرکوبی ، نه هرج و مرج) - قسمت سوم

بمناسبت "روز حجاب وعفاف" _ سالگرد قتل عام مسجدگوهرشاد مشهد و جنبش علیه کشف حجاب _ 1397

شبکه سه - 21 و 22 تیر 1399

"حجاب" ، دفاع از "عشق" ("جنسیت"، نه سرکوبی ، نه هرج و مرج) - قسمت اول و دوم

بمناسبت "روز حجاب وعفاف" _ سالگرد قتل عام مسجدگوهرشاد مشهد و جنبش علیه کشف حجاب _ 1397

شبکه افق - 21 فروردین 1399

ایدئولوژی‌ها، پشت ماسک سینما(هنر، بی‌هدف؟ کدام هدف؟)

روز هنر انقلاب اسلامی و شهادت مرتضی آوینی- نشست "هنر، ارزش و ضد ارزش"- فروردین ۹۵

شبکه افق - 4 فروردین 1399

پرسش و پاسخ - برنامه روشنا - قسمت اول

امام رضا (علیه السلام) و وجوب مبارزه با بیماری

1 2 3 4... 6