شبکه افق - 9 آبان 1398

"آمریکا ناشناسی" و امیدهای کاذب

سالگشت فتح لانه جاسوسی آمریکا _دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران _ ۱۳ آبان ۱۳۹۴

شبکه افق - 29 اردیبهشت 1401

"جهاد"، دفاع از "انسان" (مجاهدین، قاعدین و آنگاه خائنین)

بزرگداشت سوم خرداد ، آزادی خرمشهر _ "روز مقاومت"_ ۱۳۹۸

شبکه افق - 22 اردیبهشت 1401

"عقل تجربی" در "تمدن سازی دینی"

نشست (کنکاش در فرمول "نظام سازی")

شبکه افق - 15 اردیبهشت 1401

"علم" و تله ی تعریف های "ضد تعریف"

روز معلم - سلسله مباحث نگاه الهی و الحادی به "علم" - 1390

شبکه افق - 11 اردیبهشت 1401

تعلیم و تربیت اسلامی؛ مرز میان غیب و خرافه

سالگرد شهید مطهری - روز معلم

شبکه افق - 5 اردیبهشت 1401

"روحانی بودن"، جهاد مادام العمر

شبکه افق - 3 اردیبهشت 1401

ضرورت علی ع برای "جهان امروز" (۲)

شبکه افق - 1 اردیبهشت 1401

ضرورت علی ع برای "جهان امروز" (۱)

1 2 3 4... 28