فیلترها

شبکه افق - 1 اردیبهشت 1402

پرسش و پاسخ (28)

پرسش‌ها: ۱. آیا زیارت اولیای خدا، به‌معنای عبادت کردن آنها و شرک است؟ ۲. آیا "از عالم...

شبکه افق - 31 فروردین 1402

پرسش و پاسخ (27)

قسمت اول: ۱. چرا در معضلات اجتماعی و بحران اقتصادی، تنها سراغ آخرین حلقه ماجرا رفتن اشتباه است؟...

شبکه افق - 30 فروردین 1402

پرسش و پاسخ (26)

قسمت اول: ۱. آیا اجرای عدالت اجتماعی، امری نسبی است یا مطلق؟ ۲. چرا "مدینه فاضله"ی...

شبکه افق - 29 فروردین 1402

پرسش و پاسخ (25)

قسمت اول: ۱. اگر حاکمیت به وظایف شرعی خود عمل می‌کرد آیا کسی جرئت کشف حجاب داشت؟ وقتی شیر، موش...

شبکه افق - 28 فروردین 1402

پرسش و پاسخ (24)

قسمت اول: ۱. رویکرد "برد - برد" آیا با مستکبرین که تن به برابری نمی‌دهند، معقول یا...

شبکه افق - 27 فروردین 1402

پرسش و پاسخ (23)

پرسش‌ها: ۱. آیا رهبری پاسخگوی انتصابات خود هستند؟ و آیا باید پاسخگوی تک‌تک تصمیمات منصوبین...

شبکه افق - 26 فروردین 1402

پرسش و پاسخ (22)

قسمت اول: ۱. چرا همه سیارات، منظومه‌ها و کهکشان‌ها در چرخش و طوافند و انسان، به دور کعبه در...

شبکه افق - 24 فروردین 1402

پرسش و پاسخ (21)

قسمت اول: ۱. چرا حق حاکمیت علی ع و ولایت ایشان، علاوه بر صلاحیت برتر، در واقع، حق مردم بود که...

شبکه افق - 23 فروردین 1402

پرسش و پاسخ (20)

قسمت اول: ۱. امام علی ع، قله‌ی مدیریت جهادی در تاریخ، چگونه مدیریت می‌فرمود؟ ۲. چرا مدیریت...

شبکه افق - 22 فروردین 1402

پرسش و پاسخ (19)

پرسش‌ها: ۱. چرا مهمترین علم و ضروری‌ترین آگاهی‌ها، شناخت مبدا و معاد، و آغاز و پایان کار است؟...

شبکه افق - 21 فروردین 1402

پرسش و پاسخ (18)

چگونه سیاه و خاکستری به هم پیوستند؟

شبکه افق - 20 فروردین 1402

پرسش و پاسخ (17)

قسمت اول: ۱. چرا زن، به‌طور ویژه، هدف فرهنگی دشمن قرار گرفته و با دو سوی افراط و تفریط ماجرا چه...

شبکه افق - 19 فروردین 1402

پرسش و پاسخ (16)

قسمت اول: ۱. چرا صرف "پیشرفت اقتصادی و علمی" بدون "شخصیت ملی" و...

شبکه افق - 18 فروردین 1402

پرسش و پاسخ (15)

قسمت اول: ۱. چرا آموزش اخلاق پزشکی در دانشکده‌های پزشکی ما به‌شدت ضعیف است؟ ۲. مرز میان تضمین...

شبکه افق - 17 فروردین 1402

پرسش و پاسخ (14)

۱. چگونه ذهنهای نامنظم، درون قرآن و حدیث، نظام فکری نمی‌بینند؟ ۲. آیا حب علی ع و اهلبیت ع،...

1 2 3 4... 6