فیلترها

برگزیده‌ها

شبکه چهار - 24 آذر 1393

علم، دین، علم دینی، دین علمی و ...؟

در جمع اساتید دانشگاهها – نشست وحدت حوزه و دانشگاه {مشهد هتل جم}

شبکه چهار - 25 فروردین 1393

فراماسونری، کادر سازی و نفوذ (دربار، دانشگاه، بازار)

در جمع اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه ها- 1389 {دانشگاه فردوسی}

شبکه چهار - 22 تیر 1393 - ماه مبارک رمضان

1)مذهب شخصی یا مذهب تمدن ساز (فرمالیزم و سکولاریستهای ریش دار) 2&3) پاسخ به پرسش های "دانشگاه اسلامی"؛ (تشکل ها و رسانه:هم فرصت، هم تهدید)

1)نشست معناشناسی "دانشگاه اسلامی" – اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاهها- مشهد89 {دانشگاه فردوسی} 2){دانشگاه پیام نور} 3){شهید محلاتی}

شبکه یک - 24 بهمن 1394

انقلاب اسلامی، دانشگاه، نظریه، کادر (آنان که گفتند: "اشتباه کردیم")

اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاهها- دهه فجر- بهمن 94 {دانشگاه شهید بهشتی}

شبکه یک - 28 آذر 1394

"حوزه"،"دانشگاه" و مفهوم "معرفت معتبر" (کدام"گزاره ها"،قابل نسبت به "دین" است؟)

یادمان وحدت حوزه و دانشگاه- دانشگاه علوم اسلامی رضوی-مشهد90

شبکه یک - 4 دی 1395

نقد چند رویکرد در تعریف "علم دینی" و "دین علمی"

وحدت حوزه و دانشگاه – در جمع اساتید معارف- آذر 92 {دانشگاه پیام نور}

شبکه یک - 28 فروردین 1395

نظریه، مکتب، نظام، تمدن (نقد شهید صدر به حوزه و دانشگاه)

بزرگداشت متفکر نظریه پرداز مجاهد شهید ایه الله محمد باقر صدر- دانشگاه امام صادق (ع)- تهران فروردین 95

شبکه قرآن - 2 فروردین 1395

پرسش ها و پاسخ ها - قسمت دوم - ("حجره من" و "اتاق تو" مرکز عالم اند)

{دانشگاه رضوی- وحدت حوزه و دانشگاه}

شبکه یک - 16 تیر 1396

گزارشی از 2030 به حوزه و دانشگاه - قسمت هفتم

در جمع اعضای هیات علمی دانشگاهها – خرداد 96

شبکه یک - 13 تیر 1396

گزارشی از 2030 به حوزه و دانشگاه - قسمت ششم

در جمع اعضای هیات علمی دانشگاهها – خرداد 96

شبکه یک - 12 تیر 1396

گزارشی از 2030 به حوزه و دانشگاه - قسمت پنجم

در جمع اعضای هیات علمی دانشگاهها – خرداد 96

شبکه یک - 9 تیر 1396

گزارشی از 2030 به حوزه و دانشگاه - قسمت چهارم

در جمع اعضای هیات علمی دانشگاهها – خرداد 96

شبکه یک - 12 خرداد 1396

گزارشی از 2030 به حوزه و دانشگاه - قسمت اول

در جمع اساتید و پژوهشگران

1 2 3