فیلترها

شبکه چهار - 1 تیر 1394 - ماه مبارک رمضان

بررسی 4 دیدگاه علیه تمدن اسلامی نوین ("پیچ تاریخ" و "تمدن سازی")

به مناسبت روز بسیج اساتید سالگرد شهادت دکتر چمران

شبکه افق - 21 اسفند 1399

"خون شهید"، توبه "تاریخ" و تطهیر" انسان"

ادائ احترام به شهیدان ملارد _ بمناسبت۲۲ اسفند ، روز بزرگداشت شهدا_ ۱۳۹۵

آبان 1379

"جهانی شدن"؛ پایان تاریخ و مهدویت

15 شعبان - دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی

آبان 1380

روحانیت؛ در خط مقدم تاریخ

مدرسه‌ی فیضیه قم - نشست با روحانییت

اسفند 1382

صورت تاریخی، سیرت فراتاریخی

دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی

بهمن 1382

نظریه "پیشرفت" و تجدید تاریخ

نشست دانشجویی (اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان)

آذر 1383

سیر ایدئولوژیک جنبش روشنفکری در تاریخ انقلاب

16 آذر - دانشکده فنی دانشگاه تهران

آبان 1385

تاریخ ما ادامه تاریخ شما نیست

نشست با نمایندگان کلیه اتحادیه‌های تشکل‌های دانشجویی

آبان 1385

از بازخوانی "تاریخ" تا بازسازی "تمدن"

قم - نشست با پژوهشگران غیرایرانی در حوزه علمیه قم

شهریور 1385

تاریخ اسلام، تاریخ مذکر نیست

دانشگاه تهران - نشست با فعالان تشکل‌های زنان مسلمان

دی 1386

تجلی خدا در تاریخ؟! - قسمت دوم

نشست با اعضای هئیت علمی و اساتید دانشگاه‌های مشهد

مرداد 1388

تاریخ آیا تکرار می شود؟!

روز پاسدار - جمعی از سرداران دفاع مقدس

30 آبان 1390

" غدیر":جمع بندیِ یک تاریخ، شیعه کیست؟ - قسمت دوم

طلّاب ایرانی و غیرایرانی حوزه علمیّه خواهران

23 آبان 1390

" غدیر":جمع بندیِ یک تاریخ، شیعه کیست؟ - قسمت اول

طلّاب ایرانی و غیرایرانی حوزه علمیّه خواهران

مقاله صوتی شماره 70

انقلاب اسلامی ازخاطره تا تحلیل قسمت چهارم

مروری برتاریخ سیاسی مشهد از آغاز تا پایان

1 2