فیلترها

شبکه افق - 14 اسفند 1399

سینمای دینی"، "انسان درهمه ابعادش" (صورتبندی "توحید، عدالت، اخلاق، معرفت")

به احترام خدمات فرج الله سلحشور، از بنیانگذاران سینمای دینی ایران _ بسیج هنرمندان_ ۱۳۹۱

شبکه یک - 2 شهریور 1392

معرفت شناسی "پوچی" و " توسعه به سبک لیبرال "

بازخوانی گفتمان روشنفکری دینی ، هوشمندیها و آسیبها – اردیبهشت 92

اسفند 1384

غرب‌زدگی، استبدادزدگی و معرفت‌شناسی خشونت

دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی

شهریور 1385

دین و علم‌زدگان معرفت‌ستیز

نشست با اعضای انجمن‌های اسلامی دانشجویان

15 آذر 1390

"معرفت" غیر دینی و "دین" غیرمعرفتی

دانشگاه معارف اسلامی ـ قم-فروردین 1387

مقاله صوتی شماره 38

ملاصدرا ، از معرفت شناسی تا علوم انسانی - قسمت دوم

ظرفیت شناسی فلسفه صدرایی

مقاله صوتی شماره 37

ملاصدرا ، از معرفت شناسی تا علوم انسانی - قسمت اول

«ظرفیت شناسی فلسفه صدرایی» جهت تاثیر گذاری بنیادین در علوم انسانی

مقاله صوتی شماره 15 و 16

معرفت‌شناسی، اخلاق و سبک زندگی

پیش‌فرضهای سبک زندگی در جمع اساتید دانشگاه و اعضاء هیئت علمی دانشگاهها

مقاله صوتی شماره 10

از معرفت‌شناسی تا روان‌شناسی (درون‌ و بیرون‌، ماده‌ و معنای انسان)

واکاوی انتقادی در ریشه‌های معرفت‌شناختی و انسان‌شناختی دو رویکرد عمده در روان‌شناسی

مقاله صوتی شماره 6

معرفت‌شناسی و مردم‌سالاری

بررسی مبانی معرفتی و زیرساخت‌های "اندیشه سیاسی و اجتماعی"، اختصاص یافته و تفاوت اندیشه...

1 2 3