فیلترها

شبکه چهار - 26 اسفند 1392

روحانیت، دین،سیاست؛دوگانه"اجتهاد" و "تحجر" (به مناسبت سالگشت صدور پیام امام خمینی )ره)به روحانیت (منشور روحانیت)در اسفند67) - قسمت دوم

مسئولین نهادهای نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای سراسر کشورو اساتی معارف

شبکه چهار - 19 اسفند 1392

نهاد دین: "ایستا" یا "پویا" ؟ (به مناسبت سالگرد صدور پیام امام خمینی (ره) به روحانیت (منشور روحانیت) اسفند 67 ) - قسمت اول

مسئولین نهادهای نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای سراسر کشورو اساتی معارف

شبکه چهار - 13 خرداد 1392

امام، منهای "خط امام" ؟!!

صداوسیمای خراسان رضوی – خرداد 92

شبکه یک - 10 خرداد 1393

امام خمینی (ره) و غایت شناسی "علم" (حوزه و دانشگاه، خدمات و صدمات)

در جمع اساتید دانشگاه و اعضای هیات علمی- آموزش نظام وظیفه – کرج 90(تربیت مدرس کرج}

شبکه قرآن - 17 بهمن 1393

حلقات قرآنی، نشستهای خانگی و مبارزات سیاسی (خاطراتی از فعالیتهای قرآنی در انقلاب 57 و دستورالعمل های امام خمینی (ره))

در جمع حلقه های قرآنی در مساجد و محلّات- نشست بررسی پایگاههای فرهنگی انقلاب اسلامی – 90

شبکه چهار - 19 خرداد 1393

راه و بیراه در "روش پیشرفت " (مقدمه ای بر "مفهوم شناسی بازار اسلامی")

نماز جمعه تهران – سالگرد رحلت امام خمینی (ره) و آغاز رهبری آیت الله خامنه ای – دانشگاه تهران

شبکه چهار - 12 خرداد 1393

"خمینی"، علوم سیاسی و "ایمان به غیب" (مبارزه مادی و حذف "متافیزیک" از "سیاست")

سالگرد رحلت امام خمینی (ره) – 90

شبکه یک - 7 شهریور 1394

خط امام؛ "خطّ"،"نیم خطّ" یا "پاره خطّ (انقلابیّون سابق؛"پوسته" یا "هسته")

{مشهد-دشت بهشت، خواهران خط امام}

شبکه یک - 16 خرداد 1394

عروج خمینیّون (آیا امام، افراطی بود؟)

نشست خطّ امام و قمار "برد و باخت"؟- در جمع دانشجویانی از سراسر کشور- مشهد 93

شبکه چهار - 18 خرداد 1394

امام ، مارکسیزم و سرمایه داری (نبرد همزمان با کفرو ارتجاع)

نشست" امام خمینی و حزب جهانی مستضعفین"- لانه جاسوسی 93

شبکه یک - 15 خرداد 1395

از "دریای مواج" تا "مرداب راکد"؟! (اسلام انقلابی، اسلام غیر انقلابی)

نشست "نظام؛ هدف یا وسیله؟"- سالگرد رحلت امام خمینی- 11 خرداد 95 {مافه کراسه دانشگاه تهران}

شبکه یک - 8 خرداد 1395

"انقلاب سازان" و "انقلاب بازان" ("اصول راهنما"ی خمینی و دو سبک از "جمهوری اسلامی")

نشست "بازخوانی اصول امام خمینی" – 94 {ابعلی جنبش عدالتخواه دانشجویی}

شبکه قرآن - 14 خرداد 1395

وحی فلسفه، اخلاق، تمدن (امام خمینی و چند قطبی های معطوف به قرآن کریم)

سالگرد امام خمینی (ره) – نمازجمعه مشهد- خرداد 94

شبکه چهار - 20 آبان 1395

مشکل آمریکا، اصل اسلام است - قسمت دوم

لانه جاسوسی – روز دانش اموز- نشست "امام و امریکا" – استقامت و استدلال " – 13 آبان 94

شبکه افق - 15 خرداد 1399

امام خمینی، بنیانگذار در "نظام سازی"("ولایت فقیه"، از ۱۵خرداد ۴۲ تا ۱۵خرداد ۹۹)

نشست (خط امام؛ "نظام امامت" در عصر غیبت)_ طرح ولایت _ مشهد _ ۱۳۹۴

1 2