فیلترها

چگونه رجاله، شاه شد؟ - قسمت 6 - (رضا شاه، بارکشی برای لندن، چشمک برای هیتلر)

به مناسبت صدمین سالگرد کودتای انگلیسی ۱۲۹۹ و گماشتن دیکتاتور رضا پهلوی بر ایران، پرسش و پاسخهایی...

چگونه رجاله، شاه شد؟ - قسمت 4 - (آیا رضاخان، ایرانی الاصل بود؟)

سوال) بالاخره لندن در جهت ایدئولوژی‌سازی ایران باستانی، آیا توانست اصل و نسب اصیل آریایی برای...

چگونه رجاله، شاه شد؟ - قسمت 3 - (از"پالانی" تا "پهلوی")

عنوان "پهلوی" و رضاشاه کبیر از کجا آمد؟

چگونه رجّاله، شاه شد؟ - قسمت 1

به مناسبت سوم اسفند، سالگرد کودتای انگلیسی ۱۲۹۹ و گماشتن دیکتاتور رضا پهلوی بر ایران، سلسله پرسش...

بهمن 1385

خبر خوب، خبر بد

تهران موزه عبرت (شکنجه‌گاه رژیم پهلوی)- نشست با زندانیان سیاسی و اعضای تشکل‌های دانشجویی

شبکه سه - 19 بهمن 1396

برنامه بدون توقف - قسمت هشتم

با موضوع تحریف تاریخ پهلوی، امنیت و اصلاحات رضاخانی و...

شبکه سه - 20 بهمن 1396

برنامه بدون توقف - قسمت نهم

با موضوع طرح انگلستان در نصب و عزل رضاخان، سیر پادشاهی پهلوی اول