فیلترها

شبکه یک - 23 مهر 1400

"گذشته" ، همان "آینده" است ( ۲ ) ( تاریخ " عبرت" و خطاهای "تکرار شونده")

ادائ احترام به پیامبر اکرم ص و امام علی بن موسی الرضا ع _ اساتید دانشگاه فردوسی مشهد _ ۱۳۹۸

شبکه یک - 16 مهر 1400

"گذشته" ، همان "آینده" است( تاریخ " عبرت" ؛ پیامبرص و فرزندان شهیدش )

رحلت پیامبر اکرم و شهادت امام حسن مجتبی ع و امام علی بن موسی الرضا ع _ اساتید دانشگاه فردوسی مشهد...

شبکه افق - 14 اردیبهشت 1400

دوباره علی(علیه السلام)، دوباره معاویه، خوارج و رومیان ("گریستن و ننگریستن"، "عبرات بدون عبرت")

شهادت امیرالمومنین علیه السلام - نشست ( خطر "اشک ریختن و عبرت نگرفتن") - 1395

شبکه یک - 17 بهمن 1399

خبر خوب، خبر بد

در جمع زندانیان سیاسی و تشکل های دانشجویی- شکنجه گاه رژیم پهلوی- بهمن ۸۵

بهمن 1385

خبر خوب، خبر بد

تهران موزه عبرت (شکنجه‌گاه رژیم پهلوی)- نشست با زندانیان سیاسی و اعضای تشکل‌های دانشجویی

شبکه یک - 9 مهر 1396

کربلا، طرحی برای همیشه تاریخ - قسمت دوم - (چند عبرت عاشورایی)

در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه فردوسی – مشهد – محرم 96