فیلترها

شبکه چهار - 16 اردیبهشت 1401

الهیات "علم"

سالگشت شهادت استاد مطهری _ روز معلم _ ۱۳۹۰

شبکه افق - 11 اردیبهشت 1401

تعلیم و تربیت اسلامی؛ مرز میان غیب و خرافه

سالگرد شهید مطهری - روز معلم

علت برداشت ناصحیح از کلام استاد مطهری و استاد رحیم پور

به دنبال ماجرای اختلاف در برداشت از لفظ کلام شهید مطهری، و جنجال رسانه ای که بر سر کلام آقای دکتر...

شبکه یک - 13 اردیبهشت 1392

چگونه "حقوق بشر" را اثبات کنیم؟ (نیاز، استعداد، استحقاق)

دانشکده الهیات دانشگاه تهران- یادمان شهید مطهری-{روز معلم}

اردیبهشت 1382

مطهری و چند پرسش از روحانیت

نشست با خواهران طلبه

اردیبهشت 1383

جنبش فکری اسلام و چالشهای معاصر - قسمت سوم

سالگرد شهادت آیت الله مطهری - گیلان

اردیبهشت 1383

جنبش فکری اسلام و چالشهای معاصر - قسمت دوم

سالگرد شهادت آیت الله مطهری - گیلان

اردیبهشت 1383

جنبش فکری اسلام و چالشهای معاصر - قسمت اول

سالگرد شهادت آیت الله مطهری - گیلان

اردیبهشت 1386

مطهری و اقتصاد

ساگرد شهادت استاد مطهری

اردیبهشت 1386

بازسازی "نظام آموزشی"، تنها راه پیشرفت (یادمان استاد شهید مطهری)

دانشگاه تربیت معلم - نشست دانشجویی

اردیبهشت 1388

جنبش فکری اسلام و چالش‌های معاصر- قسمت اول

سالگرد آیت الله شهید مطهری 1383 - گیلان

اردیبهشت 1389

مطهری و نقد تشیّع خرافی

حوزه علمیه قم - در جمع طلاب غیرایرانی

شبکه قرآن - 5 اردیبهشت 1393

بحثی در آفات فرهنگ شیعی (آسیب شناسی)

یادمان شهادت استاد مطهری- اردیبهشت 91 {حوزه نهاد رهبری}

شبکه چهار - 21 اردیبهشت 1394

"علم"، "تحجر علمی" ، "تحجر مذهبی" (آسیب شناسی "روشنفکری" و "قشری گری")

روز معلم و بزرگداشت شهید مطهری- کانون مدارس اسلامی – در جمع مدیران و دبیران – تهران – اردیبهشت 93...

شبکه یک - 11 اردیبهشت 1395

دین زنده، دین مرده

یادمان استاد شهید مطهری- ستاد کل بسیج کشور – 13 اردیبهشت 94

1 2