فیلترها

شبکه چهار - 19 اسفند 1401

سید جمال؛ آه از دل پرخون (در همه سرزمین‌ها غریبم)

بزرگداشت مصلح اسلامی و عالم ربانی، سید جمال الدین اسدآبادی، پدر "بیداری اسلامی -۱۴۰۰

شبکه چهار - 20 اسفند 1400

سید جمال، مصلح مظلوم

بزرگداشت مجتهد مجاهد، سید جمال الدین اسدآبادی - دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی - 1400

شبکه یک - 17 اسفند 1397

سید جمال، صدای بیداری

به مناسبت روز بزرگداشت سید جمال الدین اسد آبادی _مزار سید جمال _ دانشگاه کابل _ زمستان ۱۳۹۷