دی 1384

حجاب؛ چرا؟

نشست با دانشجویان رشته زبان فارسی در اروپا

اسفند 1384

کدام "حقوق بشر" جهانی خواهد شد؟!

دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی

اسفند 1384

غرب‌زدگی، استبدادزدگی و معرفت‌شناسی خشونت

دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی

اسفند 1384

ادبیات ایران و ظرفیت‌های انسانی‌جهانی آن

نشست با دانشجویان زبان فارس در اروپا

بهمن 1384

و "شهید" همچنان قلب تاریخ است

دفتر تبلیغات اسلامی قم - نشست با مبلغان عاشورا

بهمن 1384

حق را به قدرت باید داد یا قدرت را به حق؟

محرم‌الحرام - تهران - دانشگاه تربیت مدرس

بهمن 1384

عاشورا؛ "اسلام" در برابر "اسلام"

دادگستری تهران - نشست با کارگزاران دیوان عالی و دادستان‌ها

دی 1384

اومانیزم بر دو پایه "لذت" و "تجربه"

دانشکده علوم پزشکی گیلان - نشست دانشجویی

دی 1384

مدرنیته مبهم و اقتصاد غیرعلمی

دانشگاه فردوسی مشهد

دی 1384

غدیر، آغاز یک فلسفه سیاسی

نشست با دانشجویان و طلاب - عید غدیر - قم

آذر 1384

جهان تنگ

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران شمال

آذر1384

"عقل جدید" و شناسنامه اسلامی آن

بلژیک - دانشگاه بروکسل - نشست با دانشگاهیان ایرانی در دانشگاه بروکسل

آذر 1384

"حقوق بشر"؛ دینی یا سکولار؟

دانشکده علوم قضایی - نشست دانشجویی

آذر 1384

چند اصل بنیادین در حقوق زن

نشست با اعضای گروه مطالعات زنان طرح طهورا

1 2 3 4