دی 1384

حجاب؛ چرا؟

نشست با دانشجویان رشته زبان فارسی در اروپا

آذر1384

"عقل جدید" و شناسنامه اسلامی آن

بلژیک - دانشگاه بروکسل - نشست با دانشگاهیان ایرانی در دانشگاه بروکسل

اسفند 1384

کدام "حقوق بشر" جهانی خواهد شد؟!

دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی

اسفند 1384

غرب‌زدگی، استبدادزدگی و معرفت‌شناسی خشونت

دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی

اسفند 1384

ادیبات ایران و ظرفیت‌های انسانی جهانی آن

نشست با دانشجویان زبان فارس در اروپا

بهمن 1384

و "شهید" همچنان قلب تاریخ است

دفتر تبلیغات اسلامی قم - نشست با مبلغان عاشورا

بهمن 1384

حق را به قدرت باید داد یا قدرت را به حق؟

محرم‌الحرام - تهران - دانشگاه تربیت مدرس

بهمن 1384

عاشورا؛ "اسلام" در برابر "اسلام"

دادگستری تهران - نشست با کارگزاران دیوان عالی و دادستان‌ها

دی 1384

اومانیزم بر دو پایه "لذت" و "تجربه"

دانشکده علوم پزشکی گیلان - نشست دانشجویی

دی 1384

مدرنیته مبهم و اقتصاد غیرعلمی

دانشگاه فردوسی مشهد

دی 1384

غدیر، آغاز یک فلسفه سیاسی

نشست با دانشجویان و طلاب - عید غدیر - قم

آذر 1384

"حقوق بشر"؛ دینی یا سکولار؟

دانشکده علوم قضایی - نشست دانشجویی

آذر 1384

چند اصل بنیادین در حقوق زن

نشست با اعضای گروه مطالعات زنان طرح طهورا

آذر 1384

به گمانم "فردا" روز خوبی باشد

سمینار کانون های دانشجویی سراسر کشور

1 2 3 4