فیلترها

شبکه افق - 26 خرداد 1401

سه "غرب" از سه زاویه(مفهوم شناسی شعار "نه شرقی، نه غربی")

سالگشت شهادت دکتر مصطفی چمران_ نشست (گام دوم انقلاب، قیام برای "تمدن سازی" ) _ ۱۳۹۸

شبکه افق - 5 دی 1398

"گام دوم" در "نظام سازی" و آزمون کارآمدی "دانشگاه"

نشست "علم برای ..."- دانشگاه فنی شهید محمد منتظری- 98

شبکه یک - 12 فروردین 1401

گام دوم انقلاب و نبرد "تبیین" و "تحریف" (جنگ رسانه ای با "بانک دروغ")

مرقد امام خمینی رح _بمناسبت سالگشت رفراندوم "جمهوری اسلامی" _ نشست ( از "انقلاب...

شبکه یک - 25 بهمن 1398

گام اول تمدن‌سازی: انقلاب، گام دوم: نظام انقلابی تا تمدن جهانی - قسمت دوم

نشست(نهضت، ادامه دارد)_ طرح ولایت دانشجویی _ مشهد ۱۳۹۸

شبکه چهار - 18 بهمن 1398

گام دوم و مهندسی نظام

بسیج مهندسی کشور- مشهد۹۸

شبکه یک - 18 بهمن 1398

گام اول تمدن‌سازی: انقلاب، گام دوم‌: نظام انقلابی تا تمدن جهانی - قسمت اول

نشست (نهضت، ادامه دارد)_ طرح ولایت دانشجویی _ مشهد_ ۱۳۹۸

شبکه افق - 15 فروردین 1398

پرسش و پاسخ 11

سرنوشت مسلمانان - بعثت پیامبر و آخرالزمان - مبارزه با استکبار