فیلترها

شبکه افق - 30 بهمن 1399

کودکی که انسان کامل بود ( امام محمدجوادع، فرمانده جنگ نرم علیه استبداد)

میلاد امام محمد تقی ع جوادالائمه _ مرکز نشرآثار رهبری در مشهد_ ۱۳۹۸

شبکه قرآن - 19 دی 1393

پیامبر رحمت و حقوق کودک (تعلیم و تربیت در سنّت پیامبر(ص)؛ فلسفه، روش و هدف)

در جمع مدیران و دبیران دبیرستان های تهران – کانون اسلامی مدارس 92 {مدرسه تزکیه}

شبکه یک - 9 آذر 1397

کودک "انسان دیده نشده" - قسمت اول

نشست نقد انفعال سیاسی درتعهدات دیپلماتیک-کنوانسیون حقوق کودک_۱۳۹۷ -حقوق الهی کودک ، در سایه...