فیلترها

شبکه افق - 21 اردیبهشت 1398

پرسش و پاسخ 17

شکیات عملی و نظری - سطح فکر مخاطبان فضای مجازی - شبهه شناسی - انحراف مسلمان ها

شبکه چهار - 19 فروردین 1401

سینمای مسلمان؛ هرچه "سینما"تر، هر چه "مسلمان"تر (آیا تعارضی میان تکنیک و محتوی است؟)

روز "هنر انقلاب اسلامی" _ سالگشت شهید آوینی _ "حوزه هنری" سازمان تبلیغات _ ۱۳۹۲

شبکه افق - 13 اسفند 1395

زن مسلمان، درخط مقدم انقلاب

مشهد

شبکه چهار - 10 دی 1400

مسلمان مسیحی (۲) (قرآن و "ادب گفتگو" با دگراندیشان)

بمناسبت میلاد حضرت عیسی بن مریم ع _ ۱۴۰۰

شبکه چهار - 3 دی 1400

مسلمان مسیحی (۱) (قرآن و "ادب گفتگو" با دگراندیشان)

بمناسبت میلاد حضرت عیسی بن مریم ع _ ۱۴۰۰

اردیبهشت 1380

اسلام را تجزیه کردند

دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی

خرداد 1382

چگونه مسلمان اروپایی باشیم؟!

بوسنی و هرزگوین

تیر 1384

معنویت، کدام معنویت؟!

هند - نشست با مسلمانان هندی و ایرانیان و دانشجویان مقیم هند

خرداد 1384

شیمی جدید، هدیه مسلمین به بشریت

دانشگاه آزاد مشهد - نشست دانشجویی

خرداد 1384

مسلمانان، پدران مکانیک و فیزیک جدید

دانشگاه کاپئی اکراین - نشست با دانشجویان ایرانی

1 2