فیلترها

شبکه یک - 3 اردیبهشت 1400

"مردم سالاری" چیست؟ "دینی" به چه معنا؟ ( "حق و تکلیف" در انتخابات )

نشست ( پاسخگوی "رای خود" باشیم )_ سازمان تبلیغات_ انتخابات ۱۳۹۴

شبکه افق - 19 فروردین 1400

"مردم‌سالاری دینی"، از رفراندوم ۵۸ تا انتخابات ۱۴۰۰

نشست پرسش وپاسخ سیاسی _ ۱۳۹۷

شبکه چهار - 1 اسفند 1399

آیت الله مصباح یزدی، نظریه پردازی زیر آتش دشنام و اتهام - قسمت دوم

نشست ( مدلی برای ترکیب "مردم سالاری" با "عقلانیت" ) _ زمستان ۱۳۹۹

شبکه یک - 3 بهمن 1399

مصباح و دموکراسی -قسمت اول- ( مدل پیشنهادی آیه الله مصباح در مردم سالاری دینی )

مراسم هفتم رحلت فیلسوف و متفکر بزرگ معاصر، آیه الله مصباح یزدی_ مشهد_۱۳۹۹

22 بهمن 1390

"انقلاب ـ جمهوریّت ـ انتخابات "(نیم نگاهی به "مردم سالاری دینی)

در جمع ناظرین شورای نگهبان-اسفند 1388

23 بهمن 1388

دکترین مردم سالاری و انقلاب اسلامی - قسمت دوم

آکادمی علوم روسیه. دپارتمان شرق شناسی. مسکو

23 بهمن 1388

دکترین مردم سالاری و انقلاب اسلامی - قسمت اول

آکادمی علوم روسیه. دپارتمان شرق شناسی. مسکو

مقاله صوتی شماره 6

معرفت‌شناسی و مردم‌سالاری

بررسی مبانی معرفتی و زیرساخت‌های "اندیشه سیاسی و اجتماعی"، اختصاص یافته و تفاوت اندیشه...

شبکه افق - 12 فروردین 1398

مردم‌سالاری دینی- مراد از "پیچ تاریخ" چیست؟ - معیار تقسیم شادی و غم در منطق اسلامی چیست؟

مراد از "پیچ تاریخ" چیست؟ - معیار تقسیم شادی و غم در منطق اسلامی چیست؟

شبکه افق - 11 اسفند 1396

عراق و چهارگام به جلو (مرجعیت و نخستین مردم‌سالاری دینی عربی)

درجمع دانشجویان دانشگاه عراق-۱۳۹۶

شبکه افق - 7 دی 1397

بررسی چند پروژه علیه دین و مردم سالاری (حماسه مردم‌سالاری دینی)

سالگشت حماسه ۹دی _ در جمع کارمندان ادارات مشهد مقدس_ ۹دی