فیلترها

شبکه یک - 3 اردیبهشت 1400

"مردم سالاری" چیست؟ "دینی" به چه معنا؟ ( "حق و تکلیف" در انتخابات )

نشست ( پاسخگوی "رای خود" باشیم )_ سازمان تبلیغات_ انتخابات ۱۳۹۴

شبکه افق - 19 فروردین 1400

"مردم‌سالاری دینی"، از رفراندوم ۵۸ تا انتخابات ۱۴۰۰

نشست پرسش وپاسخ سیاسی _ ۱۳۹۷

شبکه یک - 3 بهمن 1399

مصباح و دموکراسی -قسمت اول- ( مدل پیشنهادی آیه الله مصباح در مردم سالاری دینی )

مراسم هفتم رحلت فیلسوف و متفکر بزرگ معاصر، آیه الله مصباح یزدی_ مشهد_۱۳۹۹

22 بهمن 1390

"انقلاب ـ جمهوریّت ـ انتخابات "(نیم نگاهی به "مردم سالاری دینی)

در جمع ناظرین شورای نگهبان-اسفند 1388

شبکه افق - 12 فروردین 1398

مردم‌سالاری دینی- مراد از "پیچ تاریخ" چیست؟ - معیار تقسیم شادی و غم در منطق اسلامی چیست؟

مراد از "پیچ تاریخ" چیست؟ - معیار تقسیم شادی و غم در منطق اسلامی چیست؟

شبکه افق - 7 دی 1397

بررسی چند پروژه علیه دین و مردم سالاری (حماسه مردم‌سالاری دینی)

سالگشت حماسه ۹دی _ در جمع کارمندان ادارات مشهد مقدس_ ۹دی