فیلترها

مرداد 1387

بعثت" رسولان" یا تجربه "شاعران"

گردهمایی نمایندگان دانشجویان ایرانی خارج از کشور

تیر 1388

وحدت اسلامی و گفتگوی انتقادی - قسمت دوم

عید مبعث - استان گلستان - نشست با علمای جعفری، شافعی و حنفی

تیر 1388

وحدت اسلامی و گفتگوی انتقادی - قسمت اول

نشست با علمای جعفری، شافعی و حنفی - عید مبعث - گلستان

تیر 1388

کفرجهانی،دشمن "وحدت اسلامی" - قسمت دوم

در جمع علماء اسلامی مذاهب - تربت جام - عید مبعث

تیر 1388

کفرجهانی،دشمن "وحدت اسلامی" - قسمت اول

در جمع علماء اسلامی مذاهب - عید مبعث

تیر 1388

"بعثت "؛ کلامِ"بی زمان"، رسولِ " بی خطا"

بزرگداشت مبعث آفرین رسول خدا(ص)

شبکه چهار - 5 خرداد 1393

"بعثت"،؛ ضرورت "تکامل انسانی" و نیاز به "آگاهی فرابشری"

بزرگداشت مبعث پیامبر اکرم(ص)، بحثی در "نبوت" – 90 {دفتر نهاد}

شبکه یک - 26 اردیبهشت 1394

"بعثت" در 2 نگاه ("وحی"، تجربه دینی و الهیات "لیبرال")

به مناسبت بزرگداشت مبعث پیامبر (ص) – دانشگاه علوم قرآن و حدیث – تهران 94

شبکه چهار - 28 اردیبهشت 1394

منطق بعثت و نیاز بشر (بررسی برهان برای ضرورت "بعثت و نبوت")

به مناسبت بزرگداشت مبعث پیامبر (ص)- دانشگاه امیرکبیر- تهران89

شبکه افق - 3 فروردین 1399

خداوند آنگاه که سخن گفت...(مبعث، پیوند بزرگ زمین و آسمان)

نشست (آخرین پیام خداوند از عدالت فردی تا توحید اجتماعی) _ عید مبعث_ ۱۳۹۴

شبکه یک - 9 اردیبهشت 1396

بعثت و حاکمیت

حوزه دانشگاهیان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها – جشن مبعث 96