فیلترها

شبکه یک - 19 دی 1399

"حجاب" ، دفاع از "عشق" ("جنسیت"، نه سرکوبی ، نه هرج و مرج) - قسمت اول

بمناسبت "روز حجاب وعفاف" _ سالگرد قتل عام مسجدگوهرشاد مشهد و جنبش علیه کشف حجاب _ ۱۳۹۷

اسفند 1380

تهمت به عشق

اسفند 1383

عقل عاشق، عشق عاقل

تالار ابن سینا مشهد

دی 1383

نگاهی فلسفی به موسیقی و عشق

دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی

دی 1383

"عشق"، مسئله‌ای برای اندیشیدن

دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی

بهمن 1385

جهان‌بینی مجاهد؛ عشق، اخلاق، مسؤولیت

مسجد دانشگاه تهران - نشت با دانشجویان عرب و افغان

خرداد 1385

زیبایی، کرامت، عشق، حجاب

نشست با پژوهشگران امور زنان - کرمانشاه

مرداد 1387

خانواده و فقه "عشق‌ورزی"

تهران- دانشگاه صنعتی امیر کبیر

شبکه یک - 5 آبان 1391

عشق آسان نمود اوّل

سالگرد ازدواج علی(ع) و فاطمه(س)-دانشگاه شریف

شبکه یک - 23 تیر 1391

"حجاب"، سراپرده "عشق"

روز عفاف و حجاب

شبکه چهار - 19 تیر 1391

خانه : ازدواج"حقوق" و "عشق"

سالگرد ازدواج علی(ع) و فاطمه(س) – دانشگاه شریف

شبکه یک - 30 فروردین 1393

زن، مبارزه، عشق، تمدّن (الگوی زن "نه شرقی نه غربی"؛ کرامت و رحامت

در جمع زنان نخبه جهان اسلام- 1392 {دانشگاه امام صادق (ع)}

شبکه قرآن - 6 تیر 1393

قرآن ، عقل ، عشق (معنا ، ماده و خرافات مدرن)

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – مسابقات قرآن – رمضان 92

1 2