فیلترها

شبکه افق - 30 آبان 1398

زن، انفاق،مالکیت،وقف (امام رضا ع و تبدیل اموال خصوصی له اموال عمومی)

بزرگداشت "ام المومنین خدیجه س"،"بزرگ زن" واقف در بزرگترین نهضت تاریخ نشست...

سخنرانی آمریکای لاتین - قسمت پایانی

کاپیتالیسم سرمایه داری و سوسیالیسم و اسلام

شبکه افق - 24 اردیبهشت 1398

پرسش و پاسخ 20

مطالعات تخصصی اسلامی - ایدئولوژی لیبرال - تاریخ سرمایه داری

شبکه افق - 22 اردیبهشت 1398

پرسش و پاسخ 18

کتمان حقیقت - رسانه های سرمایه داری غرب - استدلال در افکار عمومی

شبکه افق - 21 فروردین 1401

از "توسعه" تا "توطئه" (1) (ده تفاوت به زبان ساده)

نشست "الگوی سرمایه داری لیبرال"، نفی "پیشرفت اسلامی ایرانی"

شبکه یک - 26 مرداد 1392

الهیات آزادی بخش ، لیبرالیزم ، زن (" اسلام "در میانه ی کلیسا ، سوسیالیزم و سرمایه داری )

در جمع فعالان جنبش چپ آمریکای لاتین – 22 بهمن 90

اسفند 1385

جهانی سازی اسلامی و هژمونی سرمایه داری

کنفرانس بین المللی جهانی شدن /فوریه 2007

7 بهمن 1390

جریانِ تاریخیِ "ثروت"؛"وقف اسلامی"یا "حبسِ سرمایه داری"؟!

در جمع مسئولان اوقاف سراسرکشور

29 مهر 1390

بیداری اسلامی، رستاخیز جهانی( انقلاب ملت ها علیه"سرمایه داریِ لیبرال")

آمریکای لاتین ـ اکوادورـ دانشگاه آمباتو

شبکه چهار - 18 خرداد 1394

امام ، مارکسیزم و سرمایه داری (نبرد همزمان با کفرو ارتجاع)

نشست" امام خمینی و حزب جهانی مستضعفین"- لانه جاسوسی 93

شبکه یک - 19 مهر 1398

کمپانی سرمایه‌داری و روش "فقیر نگه‌داشتن"(چگونگی تغییر شعار "برادری و عدالت" به "توسعه و آزادی")

چگونگی تغییر شعار "برادری و عدالت" به "توسعه و آزادی"کمیته امداد امام...