فیلترها

شبکه قرآن - 18 مهر 1393

امیرالمومنین (ع) و آسیب شناسی "جبهه حق" (غدیر، خودشناسی و دشمن شناسی)

عید غدیر – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – 92

شبکه یک - 10 آبان 1398

پروژه آمریکا و دو خط موازی در حکومت خمینی (بازخوانی اسناد لانه جاسوسی آمریکا)

نشست (دشمن‌شناسی یا دشمن‌تراشی؟) _ سالگشت فتح لانه جاسوسی آمریکا _ روز مبارزه با استکبار _...