فیلترها

شبکه چهار - 20 آبان 1401

مستشرقان، نگران آینده ای که رسید (تمدن نواسلامی، ققنوس زیر خاکستر)

نشست (کدام تفکر میتواند تمدن بسازد؟)-1391

شبکه یک - 27 مهر 1392

غدیر ؛ "تفکر " یا "تحجر" ؟

در جمع خواهران "طلبه – دانشجو" مشهد عید غدیر 90

بهمن 1382

احیاء تفکر و تمدن اسلامی

دانشکده فنی دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی

شهریور 1382

عبور از ترجمه و آغاز تفکر

دانشکدی فنی دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی

اسفند 1385

صحیفه سجادیه: مرامنامه تفکر و تعبد

نشست با دانشجویان و فرهنگیان

خرداد 1386

ابلاغ دین و بلوغ تفکر - قسمت اول

در جمع فضلاء حوزه علمیه قم

بهمن 1387

تفکر جهادی شیعی و سنی؛ اقتدا به حسین بن علی (ع)

نشست با علمای شیعی و شافعی در لارستان فارس

بهمن 1388

دو موج "ماتریالیزم" و متفکر ایران

مقر کنفرانس جهانی فلسفه ـ انستیتو فلسفه مسکو

شبکه چهار - 16 دی 1392

تفکر و ضد تفکر: تقریبی یا تکفیری؟ (بیداری اسلامی، شرط تمدن سازی اسلامی)

دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی – تهران – دی 92

شبکه چهار - 19 اسفند 1395

"نقل معتبر"، "عقل محترم"و پروژه فهم "دین" (متفکران اسلامی و "روش شناسی" کشف پیام خدا)

نشست "عقل در هندسه دین" – در جمع اساتید دانشگاه علم و صنعت – مرداد 90

شبکه یک - 20 مرداد 1396

"کار" از "کار" خیزد (10 فلسفه "کار" در اندیشه متفکران اسلامی)

نشست "کار، نجاتبخش و تعالی ساز- اردیبهشت 94