فیلترها

شبکه چهار - 19 تیر 1394

قدس، داعش و انحراف در جهاد (توطئه صهیونیستی- آمریکایی-وهابی" برای حفظ اسرائیل)

در آستانه روز قدس تهران رمضان 94{شهید محلاتی}

مبانی نظری انقلاب اسلامی

سخنرانی آمریکای لاتین - قسمت سوم

سخنرانی آمریکای لاتین - تمام قسمت ها

دسترسی به کلیه قسمت های سخنرانی آمریکای لاتین

سخنرانی آمریکای لاتین - قسمت اول

نظام سرمایه داری و امپریالیسم جهانی

شبکه افق - 15 آبان 1399

دانشگاه و ویروس منحوس "آمریکازدگی" (دانشگاه اسلامی ؛ مردمی، کارآمد ، انقلابی)

سالگشت فتح لانه جاسوسی آمریکا _ قیام دانشجویی و خط غربگرا در جمهوری اسلامی_ دانشگاه اصفهان _ ۱۳...

شبکه یک - 9 آبان 1399

استکبار، علیه "حوزه" ( جریان شناسی "روحانیت" در اسنادلانه جاسوسی آمریکا )

سالگشت تبعیدامام و فتح لانه جاسوسی _ نشست (خطر نفوذ در حوزه) _مشهد _ آبان ۱۳۹۵

اسفند 1387

انقلاب جهانی و پایان" اسلام آمریکایی ـ انگلیسی"

پاکستان ـ شورای مرکزی حزب جماعت اسلامی. لاهور

1 2 3 4