فیلترها

شبکه افق - 9 آبان 1398

"آمریکا ناشناسی" و امیدهای کاذب

سالگشت فتح لانه جاسوسی آمریکا _دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران _ ۱۳ آبان ۱۳۹۴

سخنرانی آمریکای لاتین - قسمت پایانی

کاپیتالیسم سرمایه داری و سوسیالیسم و اسلام

شبکه یک - 20 اسفند 1400

مکتب، رسانه، زیبایی شناسی (تفکر بسیجی در فیلم کوتاه)

هنر انقلابی و راهیان نور - روز بزرگداشت شهدا - لانه جاسوسی آمریکا - زمستان 1394

سخنرانی آمریکای لاتین - قسمت دهم

کاپیتالیسم سرمایه داری و سوسیالیسم و اسلام

شبکه چهار - 29 بهمن 1400

چرا باید مبارزه کرد؟ (انقلاب و استدلال)

نشست ("مبارزه با آمریکا" با کدام منطق؟) دانشکده علوم قضایی، تهران، ۱۳۹۶

شبکه یک - 28 آبان 1400

بدتر از "آمریکا"، آمریکاست ("دشمن شناسی"، دشمن‌تراشی نیست)

اسناد لانه جاسوسی آمریکا _ نشست امام، سپاه، آمریکا و سازمانهای جهانی )_ ۱۳۹۶

شبکه چهار - 14 آبان 1400

"عصر بیداری"، "شام استکبار"، "صبح آزادی"( بازخوانی اسنادلانه جاسوسی )

سالگشت فتح لانه جاسوسی_ نشست ( دوباره ، مرگ بر آمریکا )_ روز مبارزه با استکبار_ ۱۳۹۴ {سپاه قدس}

شبکه یک - 14 آبان 1400

و این بود جامعه مدنی !( آمریکا در پی شوروی ؟ فروپاشی کدخدایان )

سالروز فتح لانه جاسوسی _نشست ( آمریکا ،آمریکاتر شده است )_ روزمبارزه با استکبار_ ۱۳ آبان 1395...

آخرین راه‌حل آمریکایی‌ها برای شکست انقلاب اسلامی چه بود؟

واقعه‌ی تسخیر لانه‌ی جاسوسی آمریکا در ایران در آبان ماه ۱۳۵۸ را می‌توان یکی از نقاط عطف تاریخ...

شبکه یک - 1 مرداد 1400

آری به "صلح جهانی" ، نه به "استکبار جهانی" (2)( "آمریکاستیزی" ، برنامه ای منطقی ، اخلاقی و حقوق بشری )

نقد ایدئولوژی "تعامل با استکبار" با شعار " آشتی با جهان" _ نشست ( علت شناسی...

شبکه افق - 31 تیر 1400

تغییر "اولویت ها" با شیب ملایم (2)( عبرت و عاقبت مذاکره با آمریکا _ برجام )

سالگشت " وعده های برجامی _ نشست ( تعامل با جهان یا جهانخوار؟)_ بسیج صداوسیما_ ۱۳۹۳

شبکه یک - 25 تیر 1400

آری به "صلح جهانی" ، نه به "استکبار جهانی" (۱)( "آمریکاستیزی" ، برنامه ای منطقی ، اخلاقی و حقوق بشری )

نقد ایدئولوژی "تعامل با استکبار" با شعار " آشتی با جهان" _ نشست ( علت شناسی...

شبکه افق - 24 تیر 1400

تغییر "اولویت ها" با شیب ملایم (۱)( عبرت و عاقبت مذاکره با آمریکا _ برجام )

سالگشت " پیام قطعنامه " امام و تقارن آن با سالگشت تخیلات برجامی _ نشست ( تعامل با جهان...

1 2 3 4... 5