فیلترها

شبکه افق - 16 دی 1400

فاطمه س، استاد کل (در نهی ازمنکر و امر بمعروف)

نشست (حضرت زهرا س، سبک زندگی و سبک مبارزه)_شهادت حضرت زهرا س _ ۱۳۹۳

شبکه چهار - 5 شهریور 1400

"اسلام جهادی"، همان " اسلام رحمانی" است ( آسیب شناسی "دکترین امربمعروف و نهی ازمنکر")

بپاس حسین ع ، شهیدکبیر "نهی از منکرسیاسی و حاکمیتی ")_ محرم ۱۳۹۴

شبکه قرآن - 30 آبان 1393

دفاع از "پاکی"، نبرد با پلیدی (بحث قرآنی در باب اصلاح اجتماعی (امر به معروف و نهی از منکر))

نشست "واجب فراموش شده"؛ امر به معروف و نهی از منکر- دهه فاطمیه – 92

شبکه قرآن - 13 آبان 1393

عاشورای حسین (ع)، شهادت برای "نهی از منکر" (نفرت از "نظارت عمومی" و مسئولیت اجتماعی، چرا؟)

دانشجویان فعّال در نهضت امر به معروف و نهی از منکر- دانشگاه مشهد " سمینار همه چیز به همه کس،...

شبکه قرآن - 28 اسفند 1394

مبارزه با "نکبت "،همیشه و همه جا (قرآن و ضرورت انقلابی ماندن جامعه)

نشست قرآن ، امر به معروف و نهی از منکر- 90 {مشهد کارمندان شهرداری زائرسرا}

شبکه چهار - 15 تیر1395 - ماه مبارک رمضان

نهی از منکر، آزادی بیان ، حریم خصوصی و نقد اجتماعی

مشهد

شبکه چهار - 13 تیر1395 - ماه مبارک رمضان

چند پرسش عقیدتی در موضوع "امر به معروف" و "برهان نبوت"

1- "خودسازی" و "امت سازی"؛ دو پروژه ناگسستنی (امربه معروف واجب "تعریف...