فیلترها

شبکه افق - 2 تیر 1403

"انسان بودن" در ساحت فردی و جمعی (امام هادی، ابن‌الرضا ع)

میلاد امام علی بن محمد (النقی الهادی) ع _ دانشجویان دانشگاه اصفهان _ مشهد _ ۱۴۰۱

شبکه دو - 13 تیر 1402

امام هادی ع؛ هدایتگری برای این عصر

جامعه اسلامی دانشگاه اصفهان، میلاد امام علی نقی (هادی ع) _ مشهد_ ۱۴۰۱

شبکه یک - 7 بهمن 1401

همچنان هادی است (خون امام علی النقی ع، راهگشای "خلق")

نشست ( آنچه دیروز برای امروز فرمود ) _ شهادت امام هادی ع _ ۱۳۹۹

شبکه چهار - 1 مرداد 1400

"عقل ابزاری" ، زیر نور "عقل معاد" (امام هادی ع، و برادری و کارآمدی در "دولت" )

شهادت حضرت علی نقی، امام هادی ع_نشست ( "عقل عملی" و ضرورت "مدیریت علمی" در...

مرداد 1385

آرامش نیست، اگر حقیقت نیست (به پاس جواد(علیه السلام))

دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی

شبکه یک - 5 خرداد 1391

با "شما"، نه با "غیر شما"(معکم معکم،لا مع غیرکم)

شهادتنامه امام هادی (ع)

شبکه چهار - 8 خرداد 1391

الهادی علیه السلام - قسمت دوم

شهادت امام علی ابن محمد(نقی)(ع)

شبکه چهار - 2 خرداد 1391

الهادی علیه السلام - قسمت اول

شهادت امام علی ابن محمد(نقی)(ع)

شبکه قرآن - 12 اردیبهشت 1393

نقی (ع)؛ امام پاکیزگان

شهادتنامه امام علی ابن محمد، هادی (ع)- 1392