فیلترها

شبکه چهار - 19 دی 1399

قدرت استفاده از "قدرت" (آغاز پایان سلطه غرب بر شرق)

همایش استحکام "ساخت درونی قدرت"- دانشگاه عالی دفاع ملی -94

شبکه چهار - 8 تیر 1394

"غرب دیده" ای که "غرب زده" نبود، "حوزه دیده" ای که "معاصر" بود - قسمت دوم

7تیر 93- سالگرد شهادت آیه الله بهشتی در انفجار تروریستی- در جمع انجمن های اسلامی دانشجویان

شبکه چهار - 7 تیر 1394

"غرب دیده" ای که "غرب زده" نبود، "حوزه دیده" ای که "معاصر" بود - قسمت اول

7تیر 93- سالگرد شهادت آیه الله بهشتی در انفجار تروریستی- در جمع انجمن های اسلامی دانشجویان

مهر 1380

مهدی (عج)؛ نیمی غربی، نیمی شرقی

دانشگاه تهران - نشست دانشجویی

فروردین 1382

گفتگو در موضوع: "اسلام ـ ایران ـ غرب"

دپارتمان شرق شناسی ـ دانشگاه سوئدـ

اسفند 1383

آن‌چه در غرب مانع درک محمد (ص) است

دانمارک- کپنهاگ

اسفند 1384

غرب‌زدگی، استبدادزدگی و معرفت‌شناسی خشونت

دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی

شهریور 1384

جهانی سازی غربی، جهانی سازی اسلامی

دانشگاه فردوسی مشهد

اسفند 1385

سَرِ"غربی" بر بَدَنِ"شرقی"

دپارتمان تخصصی "فرهنگ" در دانشگاه دهلی ـ هندوستان

اسفند 1385

جنبش جهانی اسلام و بنیادگرایی غرب

دانشکده جواهر لعل نهرو دپارتمان علوم سیاسی ـ دهلی نو

خرداد 1385

قصه"عقل در شرق و غرب"

پژوهشکده مععارف اسلامی بیروت

خرداد 1388

امام و غرب-قسمت اول - مدرنیته انسان‌گرایی آزادی دموکراسی و جمهوریت

نشست با دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی - شهر ری

1 2 3