فیلترها

شبکه افق - 26 خرداد 1401

سه "غرب" از سه زاویه(مفهوم شناسی شعار "نه شرقی، نه غربی")

سالگشت شهادت دکتر مصطفی چمران_ نشست (گام دوم انقلاب، قیام برای "تمدن سازی" ) _ ۱۳۹۸

شبکه افق - 2 خرداد 1398

پرسش و پاسخ 28

سقوط دولت مصدق - کودتای 32 - غرب زدگی

شبکه افق - 22 اردیبهشت 1398

پرسش و پاسخ 18

کتمان حقیقت - رسانه های سرمایه داری غرب - استدلال در افکار عمومی

شبکه افق - 17 اردیبهشت 1398

پرسش و پاسخ 13

شعار نه شرقی نه غربی - جمهوری دینی - فروپاشی استکبار غرب

شبکه چهار - 19 شهریور 1400

"بی طرفی کاذب" در "سینمای ایدئولوژیک" غرب ("رسانه" ، نسبت "عقلانیت" و "شیطنت")

بمناسبت " روز سینما"_ نشست ( خطر "نفی وجدان اخلاقی" در سینما ) _ ۱۳۹۲

شبکه چهار - 22 مرداد 1400

دو انحطاط در مقوله "ولایت و زیارت" ( از "تحجر" تا "غربزدگی")

نخستین پیاده روی اربعینی تشکلهای دانشجویی ، زیارت سیدالشهدا ع ، نجف به کربلا _۱۳۹۱ {بازسازی عتبات}

شبکه یک - 2 آذر 1392

1.تاریخ خوبان و مقاومتی که می ارزد (رونمایی از تقریظ رهبری معظم بر کتاب لشکر خوبان) 2.غرب و اسلام هراسی برای هویت سازی

1)وزارت کشور- لشگر خوبان 2)در جمع روشنفکران ، هنرمندان و نویسندگان اروپایی {کتابخانه ملی در...

شبکه چهار - 19 دی 1399

قدرت استفاده از "قدرت" (آغاز پایان سلطه غرب بر شرق)

همایش استحکام "ساخت درونی قدرت"- دانشگاه عالی دفاع ملی -94

شبکه چهار - 8 تیر 1394- ماه مبارک رمضان

"غرب دیده" ای که "غرب زده" نبود، "حوزه دیده" ای که "معاصر" بود - قسمت دوم

7تیر 93- سالگرد شهادت آیه الله بهشتی در انفجار تروریستی- در جمع انجمن های اسلامی دانشجویان

شبکه چهار - 7 تیر 1394- ماه مبارک رمضان

"غرب دیده" ای که "غرب زده" نبود، "حوزه دیده" ای که "معاصر" بود - قسمت اول

7تیر 93- سالگرد شهادت آیه الله بهشتی در انفجار تروریستی- در جمع انجمن های اسلامی دانشجویان

مهر 1380

مهدی (عج)؛ نیمی غربی، نیمی شرقی

دانشگاه تهران - نشست دانشجویی

1 2 3