فیلترها

شبکه چهار - 22 تیر 1394

دیانت؛ عقلانیت و انقلابی گری

نشست "عقلانیت":"بهانه" یا "برهان"؟93 {گلشن رضوان}

شبکه چهار - 23 آبان 1399

امام صادق ع ، راه سوم در" وحدت" و "عقلانیت"(2) ("ادب" گفتگو و "معقول سازی" محسوسات)

میلاد مبارک امام جعفر صادق ع_ نشست ( جمعبندی "مدارا و استدلال" )_ ۱۳۹۵

شبکه چهار - 16 آبان 1399

امام صادق ع، راه سوم در " وحدت" و "عقلانیت" (۱) ("ادب" گفتگو و "معقول سازی" محسوسات)

میلاد مبارک امام جعفر صادق ع_ نشست (جمعبندی "مدارا و استدلال" )_ ۱۳۹۵

شبکه چهار - 9 آبان 1399

وحدت ، عقلانیت، تمدن سازی بنام محمد ص (حدوث محمدی ، خلوص جعفری)

پزشکان شیعه غیرایرانی مقیم اروپا و آمریکا _ نشست("محمد ستیزان" و پادزهر کینه و تحریف)_...

آبان 1384

تمدن‌های مدرن علیه پروژه "عقلانیت"

اکراین - نشست با دانشجویان و اساتید فلسفه

اسفند 1385

روحانیّت، عقلانیّت و ضرورتها

در جمع طلاب مدارس علمیه

آذر 1386

غدیر: عقلانیت و دولت جهادی

مصلای تهران - نشست با خانواده سه هزار شهید جهادسازندگی

بهمن 1387

عقلانیت و اخلاق محمّدی (ص)(بازسازی تمدّن اسلامی)

رحلت نبی اکرم (ص) - دانشگاه هرمزگان

خرداد 1387

"عقلانیت دینی"، "دین عقلانی"

نشست با فضلا و پژوهشگران حوزه علمیه قم

مهر 1388

امام صادق (ع)؛ پدر " عقلانیت"، تجسم "اخلاق"

دانشگاه الزهرا(ع) تهران

تیر 1390

دین؛ شروعِ "عقلانی"، تداومِ :"عقلانی ـ وحیانی"

یادمان شهید آیت ا... بهشتی ـ تیرماه 1390

شبکه یک - 2 تیر 1391

"علوم اجتماعی" و رودربایستی با "عقلانیت"

دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی

شبکه چهار - 18 آذر 1392

"مدیریت ارزشی"؛ عقلانیت، اخلاق و حقوق

نشست "مدیریت،نظارت،عدالت"- بهمن 90 {حراست صداوسیما مشهد- هتل پردیسان)

شبکه یک - 1 شهریور 1393

امام صادق (ع)، عقلانیّت تجربی و تمدّن سازی دینی

نشست امام صادق(ع)؛پدر علوم طبیعی و پژوهش تجربی در جهان جدید - یادمان شهادت امام جعفر صادق (ع) -...

1 2 3