فیلترها

شبکه چهار - 18 تیر 1394 - ماه مبارک رمضان

علی ع، عبادت و عدالت (5) (ائین دولتمردی)

نمایشگاه قران مشهد- شهادت امام علی ع- رمضان 93

شبکه چهار - 17 تیر 1394 - ماه مبارک رمضان

علی ع، عبادت و عدالت (4) (ائین دولتمردی)

مدرسه علمیه مشکات-دانشجویان طلبه- رمضان 94

شبکه چهار - 16 تیر 1394 - ماه مبارک رمضان

علی ع، عبادت و عدالت (3) (ائین دولتمردی)

اعتکاف عبادی علمی- دانشگاه صنعتی شریف- رمضان 93

شبکه چهار - 15 تیر 1394 - ماه مبارک رمضان

علی ع، عبادت و عدالت (2) (ائین دولتمردی)

اعتکاف عبادی علمی- دانشگاه صنعتی شریف- رمضان 93

شبکه چهار - 14 تیر 1394 - ماه مبارک رمضان

علی ع، عبادت و عدالت (1) (ائین دولتمردی)

اعتکاف عبادی علمی- دانشگاه صنعتی شریف- رمضان 93

شبکه افق - 14 اسفند 1399

سینمای دینی"، "انسان درهمه ابعادش" (صورتبندی "توحید، عدالت، اخلاق، معرفت")

به احترام خدمات فرج الله سلحشور، از بنیانگذاران سینمای دینی ایران _ بسیج هنرمندان_ ۱۳۹۱

شبکه یک - 13 مهر 1392

عدالت در "امنیت"(حقوق متقابل "پلیس " و "متهم")

روز نیروی انتظامی – یگان پلیس پیشگیری – تهران 1390

آبان 1382

عدالت‌خواهی امام خمینی و جهان جدید

رمضان‌المبارک - حسینیه جماران

آبان 1382

عدالت؛ اینجا و اکنون

رمضان‌المبارک - مشهد

تیر 1383

عدالت کور و تفاوت‌های انسان

دادگستری اصفهان

شبکه افق - 1 آبان 1399

امام عسکری ع ؛ آنکه از درون بند، جهانی را آزاد میکرد (برادری و اخلاق اجتماعی در عرصه عمومی)

شهادت امام حسن بن علی عسکری ع _ نشست (از توحید رزقی تا عدالت اجتماعی ؛ انسان در پناه خدا) _ ۱۳۹۸

خرداد 1386

خمینی، فقه و عدالت جهانی

دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) - نشست دانشجویی

آذر 1388

ولایت: مکتب "عقل، اخلاق و عدالت"

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - عید غدیر

1 2 3