فیلترها

شبکه یک - 30 آبان 1399

طاقت "بسیجی ماندن" ، قدرت "انقلابی ماندن" ( برکات و آفات حاکمیت )

هفته بسیج _ ستادمرکزی بسیج مستضعفین _ آذر ۱۳۹۵

مقاله صوتی شماره 21

یک تعریف ساختار شکن از روشنفکر ( شهید چمران )

به مناسبت آغاز سال تحصیلی در جمع اساتید بسیجی

شبکه یک - 8 آذر 1398

آتش به اختیاران ، برپا

نشست ( چگونه بسیجی بمانیم ؟) _ هفته بسیج _ ۱۳۹۶ "تردید" ،"محافظه کاری" ،...

شبکه افق - 3 آذر 1396

بسیجی بین الملل، هنر مکتبی وجهانی

جشنواره مدرسه عشق