فیلترها

شبکه یک - 17 شهریور 1402

دیکتاتوری و کودتا، سیاست انگلیس در ایران (از اشغال تا اغتشاش، "لندن" جنایت می‌کند)

سالگشت دومین کودتای انگلیس در ایران _ یادمان شهادت رئیس علی دلواری _ روز مبارزه با استعمار انگلیس...

شبکه یک - 27 آبان 1401

از "شهوت برهنگی" تا "جنون خشونت" (گفتگوهای "عقب افتاده")

جمعی از دانشجویان سنی و شیعه سیستان و بلوچستان_ پرسش و پاسخ ( حجاب، برهنگی، رفراندوم ) _ ۱۴۰۱

شبکه افق - 12 آبان 1401

چگونه اغتشاش کنیم؟ (درسهایی از اسناد براندازی در سفارت آمریکا)

سالگشت فتح لانه جاسوسی آمریکا _ دانشگاه شهید بهشتی _ ۱۳ آبان ۱۳۹۸

شبکه یک - 6 آبان 1401

اگر... (عیاشی و شهرآشوبی)

درجمع دانشجویان بسیجی _ لانه جاسوسی_ آبان ۱۴۰۱