فیلترها

شبکه افق - 30 بهمن 1399

کودکی که انسان کامل بود ( امام محمدجوادع، فرمانده جنگ نرم علیه استبداد)

میلاد امام محمد تقی ع جوادالائمه _ مرکز نشرآثار رهبری در مشهد_ ۱۳۹۸

اسفند 1384

غرب‌زدگی، استبدادزدگی و معرفت‌شناسی خشونت

دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی

آذر 1387

"غدیر"، نفی همه جانبه استبداد

دانشکده پزشکی بقیة الله - نشست با اساتید و دانشجویان

شبکه چهار - 25 بهمن 1398

عبور از استبداد و دموکراسی(مردم‌سالاری دینی، یک انقلاب در فلسفه سیاسی)

نشست انتخابات، مشروعیت و بیداری جماهیر دینی _ در آستانه انتخابات ۱۳۹۴