فیلترها

شبکه چهار - 3 شهریور 1402

"کودتای ۲۸ مرداد" ، سیاست ثابت "آمریکا و انگلیس" تاکنون

نشست ( کودتای ۱۳۳۲؛ "استعمار غربی"، پشتوانه ی استبدادشرقی" ) / ۱۴۰۲

شبکه دو - 9 دی 1394

انتخابات و حق النّاس؛ "استبداد سکولار" یا "مردم سالاری دینی"؟

نشست یادمان حماسه 9 دی؛ امام و امت ضامن مردم سالاری – 9دی 93

شبکه افق - 30 بهمن 1399

کودکی که انسان کامل بود ( امام محمدجوادع، فرمانده جنگ نرم علیه استبداد)

میلاد امام محمد تقی ع جوادالائمه _ مرکز نشرآثار رهبری در مشهد_ ۱۳۹۸

اسفند 1384

غرب‌زدگی، استبدادزدگی و معرفت‌شناسی خشونت

دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی

آذر 1387

"غدیر"، نفی همه جانبه استبداد

دانشکده پزشکی بقیة الله - نشست با اساتید و دانشجویان

شبکه چهار - 25 بهمن 1398

عبور از استبداد و دموکراسی(مردم‌سالاری دینی، یک انقلاب در فلسفه سیاسی)

نشست انتخابات، مشروعیت و بیداری جماهیر دینی _ در آستانه انتخابات ۱۳۹۴