1383

عمل انسانی، عقیده یا غریزه؟!

دانشگاه شهید بهشتی - در جمع اساتید دانشگاه های تهران

اسفند 1383

"نه" به دوآلیزم؛ "قدسی، عرفی"

نشست با فرهنگیان

اسفند 1383

مرگ اندیشان زندگی‌ساز

تاسوعا - دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی

اسفند 1383

عقل عاشق، عشق عاقل

تالار ابن سینا مشهد

بهمن 1383

آزادی بیان، شرط تمدن سازی

در جمع پژوهشگران رسانه ای

بهمن 1383

"آزادی"، "منطق" و "اخلاق" سه پایه "تولید علم"

در جمع پژوهشگران رسانه ای

دی 1383

سوگند به کدام آزادی؟

موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم - نشست با دانشجویان و اعضای هئیت علمی

دی 1383

نگاهی فلسفی به موسیقی و عشق

دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی

دی 1383

"عشق"، مسئله‌ای برای اندیشیدن

دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی

آذر 1383

طبقه فراموش شده

مسجد هدایت تهران

آذر 1383

سیر ایدئولوژیک جنبش روشنفکری در تاریخ انقلاب

16 آذر - دانشکده فنی دانشگاه تهران

آذر 1383

رسانه بدون اتاق فکر

نشست با کارکنان و کارشناسان صداوسیما - تهران

آذر 1383

هنر، ایدئولوژی و پوچی

صداوسیمای تهران - نشست با اهالی رسانه

1 2 3