فیلترها

شبکه یک - 29 اردیبهشت 1402

فلسفه "بدن"، از "اخلاق پزشکی" تا "اخلاق ورزشی"

روز "بیماریهای صعب العلاج" و روز "فرهنگ پهلوانی و ورزش" _ دانشگاه علوم پزشکی...

شبکه چهار - 11 شهریور 1401

اخلاق پزشکی و حقوق "بدن" (تفسیر غیردینی از "بدن" و کارکردهای آن)

دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران _ ۱۳۹۸

شبکه چهار - 4 شهریور 1401

پزشکی بدون فلسفه؟(ضایعات تفکیک " پزشکی" از " الهیات، اخلاق و عدالت ")

بمناسبت روز پزشک (بزرگداشت جناب ابن سینا) و روز داروسازی (بزرگداشت جناب رازی ) _ دانشکده پزشکی...

شبکه چهار - 12 شهریور 1400

کدام مبانی ، "اخلاق پزشکی" را منهدم میکند؟

بررسی مبانی معرفت شناختی "طبابت "_ بزرگداشت ابن سینا و رازی ( روز پزشکی وداروسازی)_ ۱۳۹۰

شبکه افق - 4 شهریور 1400

"کرامت انسانی" و "پزشکی اسلامی" ("عقل،نقل وتجربه" در پزشکی)

بمناسبت "روز پزشک" و "روز داروسازی" ، بزرگداشت "بوعلی سینا" و...

آبان 1382

اخلاق پزشکی و قداست انسان

روز پزشک- رمضان - نشست با پزشکان

خرداد 1384

پزشکی مدرن، دستاورد تمدن اسلامی

دانشکده علوم پزشکی گیلان - نشست دانشجویی

خرداد 1389

علی (علیه السلام) و دو چهره حکومت اسلامی

در جمع دانشجویان پزشکی ارتش جمهوری اسلامی

اردیبهشت 1389

"پزشک مسلمان"، مبانی نظری و تاریخ پزشکی اسلامی

دانشجویان برگزیده رشته های پزشکی از سراسر کشور

شبکه چهار - 24 شهریور 1393

"پزشکی اسلامی" به چه معناست؟ - قسمت دوم - (علم، اخلاق، توحید و حقوق بشر)

در جمع اساتید و دانشجویان پزشکی- بزرگداشت روز پزشک – 1390 {شهید بهشتی}

شبکه چهار - 3 شهریور 1393

"پزشکی اسلامی" به چه معناست؟ - قسمت اول - (علم، اخلاق، توحید و حقوق بشر)

در جمع اساتید و دانشجویان پزشکی- بزرگداشت روز پزشک – 1390 {شهید بهشتی}

شبکه یک - 30 تیر 1396

امام صادق (ع)، "فلسفه درد" و "حکمت کار" (پزشکی جهادی یا تجاری؟)

در جمع دانشجویان پزشکی در اردوهای جهادی

شبکه یک - 23 اسفند 1398

الهیات "بدن" و فلسفه "سلامت"(رویکرد اسلامی به زندگی و بهداشت)

نشست "پزشکی اسلامی"، مفهوم شناسی و آسیب شناسی - دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۹۶

1 2