فیلترها

شبکه افق - 28 اسفند 1399

کاش مسلسلهای جهان، "قلم" بودند (پاسداری از "منطق انقلاب"، چگونه؟)

میلاد امام حسین ع _ دانشگاه امام حسین ع_جایزه کتاب سال سپاه_ روز پاسدار _۱۳۹۳

تیر 1386

این خط نیز خواهد شکست

نشست با شماری از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

مرداد 1388

تاریخ آیا تکرار می شود؟!

روز پاسدار - جمعی از سرداران دفاع مقدس

تیر 1389

چگونه می توان حسینی ماند؟

روز پاسدارـ میلاد امام حسین (ع)ـ تیر 1389 - در جمع پاسداران انقلاب اسلامی

شبکه قرآن - 1 خرداد 1394

قرآن، حسین (ع) و آئین پاسداری از حق

به مناسبت 3 شعبان- میلاد امام حسین (ع) و سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- در جمع...

شبکه یک - 25 اردیبهشت 1395

اولئک هم الصادقون (برادران؛ پاک بمانیم)

در جمع فرماندهان و مسئولان سراسری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – میلاد امام حسین (ع) – روز پاسدار...

شبکه یک - 18 اردیبهشت 1395

"گفتمان انقلاب" و اقتضائات جدید (کدام گفته ها، چه وقت شنیده می شود؟)

در جمع روحانیون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- به مناسبت میلاد امام حسین (ع) – روز پاسدار – 1392

شبکه قرآن - 24 اردیبهشت 1395

در انتظار شهادت (ومنهم من ینتظر و ما بدّلوا تبدیلا)

درجمع پاسداران رزمنده و جانباز – به مناسبت میلاد امام حسین (ع) و حضرت عباس – روز پاسدار و جانباز...

شبکه افق - 23 فرودین 1398

من هم پاسدار هستم

شبکه یک - 31 فروردین 1397

پاسداران؛"کجاآباد" انقلاب و "ناکجاآباد"تکنوکراسی

برند انقلابی برای جهان امروز:انقلابیگری و اشرافی گری - روز پاسدار -میلادامام حسین(ع)- درجمع سپاه...