فیلترها

پاسخ استاد رحیم پور ازغدی به تحریف تاریخ و متهم کردن امام معصوم ع به سازش با ظلم

معاویه و ترور دوباره امام حسن ع؟!

پاسخ استاد رحیم پور ازغدی به تحریف تاریخ و متهم کردن امام معصوم ع به سازش با ظلم

شبکه یک - 3 آذر 1391

اسلام معاویه با خون حسین (ع)، باطل شد

دانشگاه آزاد