فیلترها

شبکه افق - 25 دی 1399

سینمای "عماّر"؛ هرچه "سینما" تر، هرچه "عمار"تر - قسمت سوم - (هنر و هنرمند، از سیرت تا صورت )

سومین جشنواره سینمایی عمار _ یادمان حماسه مقدس ۹ دی _ نشست ( چهارسطح "سینمای دینی" ) _...

شبکه افق - 18 دی 1399

سینمای "عماّر"؛ هرچه "سینما" تر، هرچه "عمار"تر - قسمت دوم - ( هنرو هنرمند، از سیرت تا صورت )

سومین جشنواره سینمایی عمار _ یادمان حماسه مقدس ۹ دی _ نشست ( چهارسطح "سینمای دینی" ) _...

شبکه افق - 11 دی 1399

سینمای "عماّر"؛ هرچه "سینما" تر، هرچه "عمار"تر- قسمت اول - (هنر و هنرمند، از سیرت تا صورت)

سومین جشنواره سینمایی عمار _ یادمان حماسه مقدس ۹ دی _ نشست ( چهارسطح "سینمای دینی" ) _...

مقاله صوتی شماره 29

سینمای دینی و مفهوم‌شناسیِ «تخیّل» و «معنویت»

پاسخ به پرسش‌هایی در باب سینما و هنر دینی

شبکه یک - 27 بهمن 1391

ادبیّات اقلِیت، سینمای اکثریّت (سینما، اساطیر و صنعتِ رمانتیک سازی)

نشست نقد هالیوودیسم با فیلم سازان بین المللی- {هتل آزادی}

شبکه یک - 14 مهر 1391

ذات گرایی در سینما و تکنولوژی؟ - قسمت دوم - (رسم شکنی، رسم ماست)

تهران- جشنواره مردمی فیلم عمار

شبکه یک - 24 شهریور 1391

"هنر جهادی" ؛ "هنر" و "جهادی" - قسمت اول - ( رسم شکنی، رسم ماست)

تهران- جشنواره مردمی فیلم عمار

شبکه چهار - 24 تیر 1395

آغازگران فیلم جدید، بنیان گذاران تکنولوژی هنر

نشست "تاریخ خوانی علم و تمدن مسلمین – دانشگاه فردوسی _ 1393

شبکه چهار - 11 تیر1395 - ماه مبارک رمضان

چند نکته در تعریف سینمای اسلامی

جشنواره سینمایی عمار-9 دی 93

شبکه یک - 29 دی 1396

سینما، مسئولیت و وجدان هنرمند - قسمت دوم

جشنواره سینمایی عمار – "سینما و ایدئولوژی" – 9 دی ماه 96

شبکه یک - 22 دی 1396

سینما، مسئولیت و وجدان هنرمند - قسمت اول

جشنواره سینمایی عمار – "سینما و ایدئولوژی" – 9 دی ماه 96