فیلترها

شبکه یک - 18 دی 1395

ولایت، مشروعیت، جمهوریت (امام، شورای نگهبان و اعتبار حق الناس)

جمعی از ناظران شورای نگهبان – نشست "ولایت فقیه، حافظ جمهوریت و رای ملت – تهران 94

شبکه یک - 22 آبان 1395

جمهوری؛ از ایرانی تا آمریکایی (در حاشیه انتخابات رئیس جمهور آمریکا)

در جمع کارگزاران انتخاباتی – "شورای نگهبان"- ابان 95

شبکه یک - 27 تیر 1399

خطر سکولاریزم در حوزه (از آغاز پایان غرب تا پایان آغاز شرق)

به مناسبت سالگشت تشکیل مجلس خبرگان و شورای نگهبان _ نشست(فقه سیاسی و خلاهای حاکمیتی) _ ۱۳۹۱

شبکه چهار - 7 اردیبهشت 1396

"اسلام"، ضامن "جمهوریت" "جمهور"، حافظ "اسلامیت"

جمعی از ناظران انتخاباتی شورای نگهبان - 94

شبکه چهار - 31 فروردین 1396

حقوق و حدود شورای نگهبان

جمعی از ناظران انتخاباتی شورای نگهبان - 94

شبکه یک - 28 تیر 1398

"جمهوری فضیلت"، طرح "مصلحت" ذیل "شریعت"(جمود بر"لفظ" یا عدول از "معنا")

به مناسبت سالگشت تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی _ دانشگاه تربیت مدرس _ تهران۱۳۹۳