فیلترها

شبکه چهار - 17 شهریور 1402

سینما، ارزش، مالیخولیا (قدرت "خیال"، و نسبت آن با "حسن و قبح")

روز سینما _ حوزه هنری انقلاب اسلامی _ ۱۳۹۲

شبکه یک - 30 دی 1401

بیچاره ملتی که ... ( قهرمان شناسی یا قهرمان تراشی؟)

جشنواره سینمای عمار _ نشست ( قهرمان تقلبی ؛ از "اساطیر شرک" تا "سلبریتی سرمایه...

شبکه چهار - 19 فروردین 1401

سینمای مسلمان؛ هرچه "سینما"تر، هر چه "مسلمان"تر (آیا تعارضی میان تکنیک و محتوی است؟)

روز "هنر انقلاب اسلامی" _ سالگشت شهید آوینی _ "حوزه هنری" سازمان تبلیغات _ ۱۳۹۲

شبکه یک - 24 دی 1400

پرسش و پاسخهای "سینمایی" ("هنر" ، از "طباخی مفاهیم"، تا " مهندسی اخلاق")

جشنواره سینمایی عمار _"سینمای مردمی" بکدام معنا؟ _ تهران_ ۱۳۹۴

شبکه چهار - 19 شهریور 1400

"بی طرفی کاذب" در "سینمای ایدئولوژیک" غرب ("رسانه" ، نسبت "عقلانیت" و "شیطنت")

بمناسبت " روز سینما"_ نشست ( خطر "نفی وجدان اخلاقی" در سینما ) _ ۱۳۹۲

شبکه چهار - 27 فروردین 1400

ایدئولوژی "سینمایی" و تجاوز به "افکارعمومی" (۲) ("هنرانقلابی"؛ ایمان، خودآگاهی، پیچیدگی)

بمناسبت روز "هنر انقلاب اسلامی "_ شهادت مرتضی آوینی، راوی فتوحات معنوی دهه ۶۰ _ جمع...

شبکه چهار - 20 فروردین 1400

ایدئولوژی «سینمایی» و تجاوز به «افکار عمومی» (1) («هنر انقلابی»؛ ایمان، خودآگاهی و پیچیدگی)

به مناسبت روز "هنر انقلاب اسلامی"- شهادت مرتضی آوینی، راوی فتوحات معنوی دهه 60- جمع...

شبکه افق - 14 اسفند 1399

سینمای دینی"، "انسان درهمه ابعادش" (صورتبندی "توحید، عدالت، اخلاق، معرفت")

به احترام خدمات فرج الله سلحشور، از بنیانگذاران سینمای دینی ایران _ بسیج هنرمندان_ ۱۳۹۱

شبکه افق - 25 دی 1399

سینمای "عماّر"؛ هرچه "سینما" تر، هرچه "عمار"تر - قسمت سوم - (هنر و هنرمند، از سیرت تا صورت )

سومین جشنواره سینمایی عمار _ یادمان حماسه مقدس ۹ دی _ نشست ( چهارسطح "سینمای دینی" ) _...

شبکه افق - 18 دی 1399

سینمای "عماّر"؛ هرچه "سینما" تر، هرچه "عمار"تر - قسمت دوم - ( هنرو هنرمند، از سیرت تا صورت )

سومین جشنواره سینمایی عمار _ یادمان حماسه مقدس ۹ دی _ نشست ( چهارسطح "سینمای دینی" ) _...

شبکه افق - 11 دی 1399

سینمای "عماّر"؛ هرچه "سینما" تر، هرچه "عمار"تر- قسمت اول - (هنر و هنرمند، از سیرت تا صورت)

سومین جشنواره سینمایی عمار _ یادمان حماسه مقدس ۹ دی _ نشست ( چهارسطح "سینمای دینی" ) _...

مقاله صوتی شماره 35

سینما تقسیم بر دو: «هدایت» و «اغواء»

به مناسب «روز هنر انقلاب اسلامی» ، سالروز شهادت شهید آوینی

مقاله صوتی شماره 29

سینمای دینی و مفهوم‌شناسیِ «تخیّل» و «معنویت»

پاسخ به پرسش‌هایی در باب سینما و هنر دینی

شبکه یک - 21 شهریور 1399

زیبایی و مکتب ( سینمای "بدون پیام" ، وجود ندارد)

بمناسبت روز سینما _ نشست ( "هنر غیرارزشی" ؛ "ابزار زیبا" در خدمت...

شبکه یک - 27 بهمن 1391

ادبیّات اقلیت، سینمای اکثریّت (سینما، اساطیر و صنعتِ رمانتیک سازی)

نشست نقد هالیوودیسم با فیلم سازان بین المللی- {هتل آزادی}

1 2