فیلترها

شبکه یک - 21 شهریور 1399

زیبایی و مکتب ( سینمای "بدون پیام" ، وجود ندارد)

بمناسبت روز سینما _ نشست ( "هنر غیرارزشی" ؛ "ابزار زیبا" در خدمت "اهداف زشت"؟ ) _بسیج هنرمندان _جمعی از سینماگران و کارگردانان جوان _۱۳۹۱

شبکه یک - 27 بهمن 1391

ادبیّات اقلِیت، سینمای اکثریّت (سینما، اساطیر و صنعتِ رمانتیک سازی)

نشست نقد هالیوودیسم با فیلم سازان بین المللی- {هتل آزادی}

شبکه یک - 14 مهر 1391

ذات گرایی در سینما و تکنولوژی؟ - قسمت دوم - (رسم شکنی، رسم ماست)

تهران- جشنواره مردمی فیلم عمار

شبکه یک - 12 دی 1394

زیبایی شناسی،ایدئولوژی،معنویت و مسئولیّت ("هنر دینی" و "سکولاریزم سینمایی")

جشنواره سینمایی عمار-تهران-9دی ماه 93

شبکه چهار - 26 مرداد 1394

ایدئولوژی های علوم انسانی و سینما- قسمت دوم - ("هنر"،"مفهوم شناسی" و مرز "حقیقت و مجاز")

نشست "شاه برهنه است" – حوزه هنزی و سینمایی-93

شبکه چهار - 29 فروردین 1399

دین و سینما و سبک زندگی

جشنواره سینمایی عمار _ نشست "موضوع‌شناسی" در نسبت هنر و زندگی-۱۳۹۱

شبکه چهار - 11 تیر1395 - ماه مبارک رمضان

چند نکته در تعریف سینمای اسلامی

جشنواره سینمایی عمار-9 دی 93

شبکه یک - 29 دی 1396

سینما، مسئولیت و وجدان هنرمند - قسمت دوم

جشنواره سینمایی عمار – "سینما و ایدئولوژی" – 9 دی ماه 96

شبکه یک - 22 دی 1396

سینما، مسئولیت و وجدان هنرمند - قسمت اول

جشنواره سینمایی عمار – "سینما و ایدئولوژی" – 9 دی ماه 96

شبکه چهار - 22 شهریور 1398

تکنیک یا تکنسین؟ حجاب ذاتی یا عرضی؟(مالک و مستاجر "عرصه هنر"، کیانند؟)

جشنواره سینمای عمار _ نشست "سینمای اسلامی و جبر ابزار، تاریخ و تکنولوژی؟" _ روز سینما _ ۱۳۹۱

شبکه یک - 21 دی 1397

"سینمای مکتبی" در آینه "فقه"،"فلسفه" و "عرفان" ("هنر دینی"، نسبت "تخیل و حقیقت")

جشنواره سینمایی "عمار " _سینما و سبک زندگی_ ۹دی ۱۳۹۱