فیلترها

شبکه یک - 27 آبان 1401

از "شهوت برهنگی" تا "جنون خشونت" (گفتگوهای "عقب افتاده")

جمعی از دانشجویان سنی و شیعه سیستان و بلوچستان_ پرسش و پاسخ ( حجاب، برهنگی، رفراندوم ) _ ۱۴۰۱

شبکه افق - 19 فروردین 1400

"مردم‌سالاری دینی"، از رفراندوم ۵۸ تا انتخابات ۱۴۰۰

نشست پرسش وپاسخ سیاسی _ ۱۳۹۷

شبکه افق - 12 فروردین 1399

جمهوری اسلامی، آرمان‌ها و آسیب‌ها(ویروس‌های ایدئولوژیک و خطر آلودگی)

به مناسبت ۱۲ فروردین- سالگرد رفراندوم جمهوری اسلامی- دانشگاه پیام نور - ۱۳۹۴

شبکه یک - 19 فروردین 1396

"جمهوری اسلامی"؛ نظام سازی عقلی- تجربی در گفتمان اسلامی (2)

به مناسبت 38 سالگرد رفراندوم تاسیس جمهوری اسلامی - دانشگاه امام صادق

شبکه یک - 12 فروردین 1396

"جمهوری اسلامی"؛ نظام سازی عقلی- تجربی در گفتمان اسلامی (1)

به مناسبت 38 سالگرد رفراندوم تاسیس جمهوری اسلامی - دانشگاه امام صادق

شبکه چهار - 17 فروردین 1396

جریان شناسی در دانشگاههای پیش از انقلاب (گزارشی به جدیدترین نسل پس از انقلاب)

به مناسبت رفراندوم تاسیس "جمهوری اسلامی"- نشست "سه گونه تماس ایران و غرب" –...