فیلترها

شبکه افق - 29 فروردین 1402

پرسش و پاسخ (25)

قسمت اول: ۱. اگر حاکمیت به وظایف شرعی خود عمل می‌کرد آیا کسی جرئت کشف حجاب داشت؟ وقتی شیر، موش...