فیلترها

شبکه افق - 15 اردیبهشت 1401

"علم" و تله ی تعریف های "ضد تعریف"

روز معلم - سلسله مباحث نگاه الهی و الحادی به "علم" - 1390

شبکه چهار - 24 تیر 1392 - ماه مبارک رمضان

"مطلق دین" یا "دین مطلق"؟ - قسمت دوم - (تعریف اسلامی از "اعتدال")

نشست های معرفتی-دانشگاه تهران-رمضان 89