فیلترها

شبکه یک - 4 آبان 1392

عزم ایرانی ، نظم ژاپنی ؟ (نه تکنیک ستیزی نه تکنیک زدگی)

در جمع دانشجویان ایرانی در دانشگاه توکیو ی ژاپن 1387

چگونه رجاله، شاه شد؟ - قسمت 4 - (آیا رضاخان، ایرانی الاصل بود؟)

سوال) بالاخره لندن در جهت ایدئولوژی‌سازی ایران باستانی، آیا توانست اصل و نسب اصیل آریایی برای...

آبان 1389

جهادابراهیمی (ع) و " توسعه " اسلامی ـ ایرانی - قسمت دوم

در جمع دانشجویان اردوهای جهادی - دانشگاه تهران

آبان 1389

جهادابراهیمی (ع) و " توسعه " اسلامی ـ ایرانی - قسمت اول

در جمع دانشجویان اردوهای جهادی - دانشگاه تهران

شبکه یک - 22 آبان 1395

جمهوری؛ از ایرانی تا آمریکایی (در حاشیه انتخابات رئیس جمهور آمریکا)

در جمع کارگزاران انتخاباتی – "شورای نگهبان"- ابان 95

شبکه افق - 20 دی 1396

پیشگامان اصلاحات در جامعه ایرانی - قسمت اول - (تیرباران شدگان آن سحرگاهان )

سالگشت شهادت نواب صفوی ویارانش - دی ماه 94

شبکه افق - 6 بهمن 1396

پیشگامان اصلاحات در جامعه ایرانی - قسمت دوم - (تیرباران شدگان آن سحرگاهان )

سالگشت شهادت نواب صفوی ویارانش - دی ماه 94

شبکه افق - 24 اسفند 1397

اسلام آوردن ایرانیان - قسمت سوم-(از ایمان تا مناسک: چهارشنبه سوری، نوروز و...)

از جناب زرتشت(ع) تا حضرت محمد(ص) -در آستانه تحویل سال- اسفند ۱۳۹۶

شبکه افق - 17 اسفند 1397

اسلام آوردن ایرانیان - قسمت دوم-(از ایمان تا مناسک: چهارشنبه سوری، نوروز و...)

از جناب زرتشت(ع) تا حضرت محمد(ص) -در آستانه تحویل سال- اسفند ۱۳۹۶

شبکه افق- 10 اسفند1397

اسلام آوردن ایرانیان - قسمت اول-(از ایمان تا مناسک: چهارشنبه سوری، نوروز و...)

از جناب زرتشت(ع) تا حضرت محمد(ص) -در آستانه تحویل سال- اسفند ۱۳۹۶

شبکه یک - 22 فروردین 1397

"کالای ایرانی" و ضرورت "اصلاحات رادیکال" در مدیریت "اقتصاد" - قسمت سوم

تبیین شعارسال - حرم رضوی - مشهد- دوم فروردین۱۳۹۷

شبکه یک - 21 فروردین 1397

"کالای ایرانی" و ضرورت "اصلاحات رادیکال" در مدیریت "اقتصاد" قسمت دوم

تبیین شعارسال - حرم رضوی - مشهد- دوم فروردین۱۳۹۷

شبکه یک - 12 فروردین 1397

"کالای ایرانی" و ضرورت "اصلاحات رادیکال" در مدیریت "اقتصاد" - قسمت اول

تبیین شعارسال - حرم رضوی - مشهد- دوم فروردین۱۳۹۷