فیلترها

برگزیده‌ها

شبکه یک - 23 اسفند 1398

الهیات "بدن" و فلسفه "سلامت"(رویکرد اسلامی به زندگی و بهداشت)

نشست "پزشکی اسلامی"، مفهوم شناسی و آسیب شناسی - دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۹۶

شبکه چهار - 28 آذر 1397

انقلاب فرهنگی، تغییر طبقه بندی "علم" - قسمت دوم

سالگشت تشکیل "شورای انقلاب فرهنگی"_اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه_۱۳۹۰

شبکه چهار - 21 آذر 1397

انقلاب فرهنگی، تغییر طبقه بندی "علم" - قسمت اول

سالگشت تشکیل "شورای انقلاب فرهنگی"_اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه_۱۳۹۰

شبکه چهار - 27 اردیبهشت 1397

کلام جدید با دو رویکرد متناقض - قسمت دوم

سالگرد شهادت استاد مطهری – نشست "تجدید الهیات به کدام معنا"؟ - اردیبهشت 90{اردوگاه باهنر تهران}

شبکه چهار - 20 اردیبهشت 1397

کلام جدید با دو رویکرد متناقض - قسمت اول

سالگرد شهادت استاد مطهری – نشست "تجدید الهیات به کدام معنا"؟ - اردیبهشت 90{اردوگاه باهنر تهران}