فیلترها

شبکه یک - 11 بهمن 1398

"نقطه‌های کور" و تئوریزه کردن "ذلت"(ضرورت "واقع‌بینی" برای دیدن جهان پس از انقلاب اسلامی)

نشست (ملی‌گرایان "استقلال‌ستیز" "تسلیم‌طلب") بررسی ۶ استدلال خط سازش - دهه فجر۹۳