فیلترها

شبکه چهار - 21 شهریور 1399

سهم "مدرسه" در "تمدن سازی" ( آسیب شناسی "آموزش دین" در آموزش و پرورش )

نشست (معلم ، آموزگار "عقل و عدل" ) _ در جمع فرهنگیان و معلمان _ به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۱

شبکه چهار - 24 تیر 1393 - ماه مبارک رمضان

عظمت انسان و حقارت او (چند نکته در فلسفه اسلامی "آموزش و پرورش")

در جمع مدیران دبیرستانها و پژوهشگران آموزش و پرورش – تهران 92 {مدرسه تزکیه}

شبکه چهار - 17 تیر 1393 - ماه مبارک رمضان

"ده نکته" ، در آموزش و پرورش اسلامی

در جمع مدیران و دبیران دبیرستان های تهران {مدرسه تزکیه}

شبکه یک - 7 اردیبهشت 1397

"نظام آموزشی ایران" و "فرهنگ کاروتولید ایرانی"(هماهنگی یا بیگانگی)

به مناسبت روز معلم و روز کارگر- نشست فرهنگ "کاروتولید" در "آموزش و پرورش"