مقاله صوتی شماره 71

2030، سند توسعه یا سند بردگی؟

تحولات مخفی و گاه علنی یا نیمه مخفی نیمه علنی در حال وقوع در کشور است. اگر کسی به این تحولات اعتراض و سوال کرد یک جواب نصفه نیمه می‌دهند و اگر هم کسی متوجه نشود یا سوال نکند اصلا اطلاعی از آنها به مردم نمی‌دهند.
برخی نهادهای دولتی بدون اینکه شفاف مسئله را بگویند و نسبت آن را با اسلام و انقلاب مشخص کنند سفرها و میهمانی‌های خارجی می‌روند با بودجه بیت‌المال که تنها یک نمونه‌اش سند 2030 است که علنی شد و به دستور رهبری و اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی جلویش گرفته شد. جدای از محتوای سند 2030 این گونه پیش بردن تعهدات و قراردادها خلاف قانون کشور است.
بعد از اقدام رهبر و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای متوقف کردن سند 2030 مسببان این سند در تریبون‌ها جار زدند که اینها با اصل آموزش جنسی در سطح کودک و نوجوان مخالفند که باید گفت مطلقا چنین چیزی صحت ندارد ما در آموزش‌های اسلامی آموزش جنسی به کودک و نوجوان داریم اما اینکه چه آموزشی با چه محتوایی در چه سنی و در چه زمانی باشد مسئله ماست.
تعلیم و تربیت جنسی قطعا مهم است اما آنچه باید متوجه آن باشیم این است که این انحراف‌ها قبل از سند 2030 در ایران و از دهه 70 به خصوص در سال‌های 78 و 79 شروع شد. حتی در دورترین روستاها مفاد آموزش جنسی سازمان ملل را با پول بیت‌المال پیاده کردند. همه این تصمیم گیرندگان زمانی در داخل شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند، همه مشکلات ما از داخل حکومت و به خاطر وجود چنین افرادی است.نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha