اسفند 1389

مفهومِ سیاسی"مشروعیّت" و ضرورت "بُنیادشناسی"

دانشکده الهیات دانشگاه تهران

اسفند 1389

امام و رسانه ملّی

در جمع کارکنان صدا وسیما - مسجد بلال

اسفند 1389

هدفِ"توسعه" و توسعۀ"هدف"

در جمع مسئولان بهزیستی کشور

اسفند 1389

به " رادیکالیزم نظری"، محتاجیم

نشست "نواندیشی دینی در علوم اجتماعی" - دانشگاه شهید بهشتی

اسفند 1389

"پیامبری" که خدای"عشق و عدالت"بود

پاسداشت پیامبر اعظم (صلی ا... علیه و آله و سلم)

اسفند 1389

"حقوق اسلامی بشر"، جهانی خواهد شد - قسمت دوم

در جمع دانشگاهیان از کشورهای آمریکایی لاتین

اسفند 1389

"حقوق اسلامی بشر"، جهانی خواهد شد - قسمت اول

در جمع دانشگاهیان از کشورهای آمریکایی لاتین

اسفند 1389

اخلاق و شبه اخلاق

مراسم سوگند اخلاقی و وجدان کاری

اسفند 1389

چگونه از "حکومت دینی"، حراست کنیم؟ - قسمت اول و دوم

در جمع گروهی از مدیران دولتی و مسئولین حراست ادارات خراسان

اسفند 1389

امام خمینی؛ کدام هدف؟ کدام روش؟ - قسمت دوم

در جمع اساتید دانشگاههای یزد

اسفند 1389

امام خمینی؛ کدام هدف؟ کدام روش؟ - قسمت اول

در جمع اساتید دانشگاههای یزد

اسفند 1389

پیامبرِ"وحدت،عشق،عدالت و اخلاق"

میلاد مبارک پیامبر اکرم (ص)ـ هفته وحدت ـ 89

اسفند 1389

جنبش های اسلامی و هزینه " وحدت" - قسمت دوم

کنفرانس وحدت اسلامی / اسفند 89 - سالن اجلاس سران

اسفند 1389

"برادری اسلامی "، "بیداری اسلامی"

هفته وحدت - گیلان - علماء و مردم شافعی و جعفری تالش

1 2 3 4... 5